Villa H. Van Pene en Villa Karel Miry

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vlaamsekaai
Locatie Vlaamsekaai 90, 91, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa H. Van Pene en Villa Karel Miry

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Eclectische huizenrij

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Volgens gevelopschrift zogenaamde "Villa H. Van Peene" en "Villa Karel Miry". Kleurrijk ensemble voornamelijk geïnspireerd op de Normandische vakwerkbouw en bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met repeterend schema onder steil van hoogte verspringend zadeldak (nok parallel met de straat, leien), volgens deurinscriptie van 1895 en naar ontwerp van architect J.G. Semey, Dom. Van den Bossche, beeldhouwer. Volgens archiefstukken van 1894 werd bij de constructie gebruik gemaakt van ijzeren balken. Lijstgevel op breukstenen plint en voorts met een structuur die de skeletbouw benadrukt met witgeschilderd houtwerk en baksteenvulling. Bredere venstertravee oorspronkelijk met loggia op de verhoogde begane grond, verbouwd tot erker in het tweede kwart van de twintigste eeuw voor nummer 90. Smalle deurtravee met terracottareliëf waarin portretbuste boven rechthoekig bovenlicht van deur. Bovenverdieping aanzettend op diamantkop boven leeuwenkoppen. Deurtravee van nummer 90 eindigend op bekroning met terracottapaneel voorzien van wapenschild en torenachtig dakvenster met tentdak en opschrift "Hou ende Trou". Nummer 91 met overkragende zolderverdieping op consoles voorzien van puntvormig dakvenster met ijzeren bekroning. Opvallend kleine roedeverdeling der vensters draagt bij tot het apart karakter van de gevel. Volgende opschriften op de banden die de geledingen aflijnen: "Door hunne zangen leerden zij hun volk zijne taal en zijn land liefhebben".

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1894/B/50.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Vlaamsekaai

Vlaamsekaai (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.