erfgoedobject

Villa H. Van Pene en Villa Karel Miry

bouwkundig element
ID
18758
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18758

Juridische gevolgen

Beschrijving

Volgens gevelopschrift zogenaamde Villa H. Van Peene en Villa Karel Miry. Kleurrijk ensemble voornamelijk geïnspireerd op de Normandische vakwerkbouw en bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met repeterend schema onder steil van hoogte verspringend zadeldak (nok parallel met de straat, leien), volgens deurinscriptie van 1895 en naar ontwerp van architect J.G. Semey; Dom. Van den Bossche, beeldhouwer. Volgens archiefstukken van 1894 werd bij de constructie gebruik gemaakt van ijzeren balken. Lijstgevel op breukstenen plint en voorts met een structuur die de skeletbouw benadrukt met witgeschilderd houtwerk en baksteenvulling. Bredere venstertravee oorspronkelijk met loggia op de verhoogde begane grond, verbouwd tot erker in het tweede kwart van de twintigste eeuw voor nummer 90. Smalle deurtravee met terracottareliëf waarin portretbuste boven rechthoekig bovenlicht van deur. Bovenverdieping aanzettend op diamantkop boven leeuwenkoppen. Deurtravee van nummer 90 eindigend op bekroning met terracottapaneel voorzien van wapenschild en torenachtig dakvenster met tentdak en opschrift "Hou ende Trou". Nummer 91 met overkragende zolderverdieping op consoles voorzien van puntvormig dakvenster met ijzeren bekroning. Opvallend kleine roedeverdeling der vensters draagt bij tot het apart karakter van de gevel. Volgende opschriften op de banden die de geledingen aflijnen: "Door hunne zangen leerden zij hun volk zijne taal en zijn land liefhebben".

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1894/B/50.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa H. Van Pene en Villa Karel Miry [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18758 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.