Eclectische huizenrij

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-03-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vlaamsekaai
Locatie Vlaamsekaai 88-103 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44021/145.1
  • 4.02/44021/190.1
  • OO000519

Is de omvattende bescherming van

Vijf burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

Vlaamsekaai 92-96, 93-97, Gent (Oost-Vlaanderen)

Vijf gelijkaardige kleine villa's, alle volgens archiefstukken opgetrokken in 1894 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Smalle onderkelderde breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen volgens repeterend schema, afgedekt met mansardedaken. Bak- en natuurstenen voorgevels in eclectische stijl met namen van Vlaamse volksschrijvers.

Villa Bertha en Villa Palmire

Vlaamsekaai 102, 103, Gent (Oost-Vlaanderen)

Twee kleine gekoppelde en gelijkaardige villa's, volgens dorpelopschrift van deur zogenaamd "Villa Bertha" en "Villa Palmire". Onderkelderde rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, onder mansardedak (leien), oeil-de-boeuf boven deurtravee, gebogen afgedekte dakkapel in een onderbroken gebogen fronton boven de bredere venstertravee.

Villa de drie Van Rijswijck's

Vlaamsekaai 98-100, 99-101, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig woonhuis van architect J.G. Semey. Imposant breedhuis bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met spiegelbeeldschema, onder pannen zadeldak, volgens archiefstukken en gevelopschrift van 1897 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.

Villa H. Van Pene en Villa Karel Miry

Vlaamsekaai 90, 91, Gent (Oost-Vlaanderen)

Kleurrijk ensemble voornamelijk geïnspireerd op de Normandische vakwerkbouw en bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met repeterend schema onder zadeldak, volgens deurinscriptie van 1895 en naar ontwerp van architect J.G. Semey, Dom. Van den Bossche, beeldhouwer.

Villa Setterman en Villa Snellaert

Vlaamsekaai 88, 89, Gent (Oost-Vlaanderen)

Eclectisch breedhuis bestaande uit twee onderkelderde gekoppelde enkelhuizen van ieder twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met steil zadeldak (leien met vorstkam) en twee kleine dakkapellen aan weerszijden van het centraal drieledig dakvenster. Volgens archiefstukken van 1894 naar ontwerp van architect J.G. Semey.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De beeldbepalende eclectische huizenrij op de Vlaamsekaai te Gent is beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het stadsgezicht als volgt werden gemotiveerd:
”Als cultuurhistorisch zeldzaam voorbeeld van een architecturale bijdrage tot een grotere culturele bewustwording van het Vlaamse volk rond de eeuwwisseling. Uniek daarbij is de koppeling van de villanamen met belangrijke Vlaamse figuren (schrijvers, toondichters, schilders).
Als architecturaal ensemble van eclectische huizen naar ontwerp van architect J.G. Smeij, ontworpen tussen 1894-1902. Ondanks de gevarieerde stijlelementen, kleurrijke materialen en detaillering en typologische verschillen vormen zij een uniek geheel.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000879, huizenrij Vlaamsekaai nr. 88 tot 103, advies KCML (1994).

Waarden

De huizenrij is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu beeldbepalende waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.