Vijf burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vlaamsekaai
Locatie Vlaamsekaai 92-96, 93-97, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vijf burgerhuizen ontworpen door J.G. Semey

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Eclectische huizenrij

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vijf gelijkaardige kleine villa's, alle volgens archiefstukken opgetrokken in 1894 naar ontwerp van architect J.G. Semey. Smalle onderkelderde breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen volgens repeterend schema, (nummer 96 telt slechts één travee) afgedekt met mansardedaken (pannen en leien). Bak- en natuurstenen voorgevels in eclectische stijl met namen van Vlaamse volksschrijvers. Nummer 93-94, 95 en 97 met lijstgevel afgelijnd door houten kroonlijst op consoles, gemetste attiek met sierankers (behalve nummer 97: zonder attiek), en met uitgewerkt dakvenster. Nummer 92 en 96 met topgevels voorzien van bekroning. Nummer 92 met muurankers in de vorm van de letters K en W, brede tussendorpel deur met opschrift "K. Waelput" en in boogveld van erker: "Stella". Nummer 93-94 met borstbeeld op blind deurbovenlicht, "Salve" op dorpel; en aflijnende kordonbanden van beide bouwlagen met opschriften: "Villa Vrouw Courtmans Berchmans" "Oost West 't Huis best". Nummer 95 met borstbeeld van Hendrik Conscience op tussendorpel van de deur, verder met opschriften "Villa Hendrik Conscience 1894" en "Eigen taal en zeden, werk en kunst". Nummer 96 met borstbeeld in gebroken gebogen fronton op centrale houten erker, volgens opschrift "Villa Tony Bergman" en "Doe wel en zie niet om" "Ernest Staes". Nummer 97 met ruitvormige plaquette bovenin deurtravee met profielportret, "Villa Virginie Loveling" "Een dure eed". Nummer 95 en 97 vroeger met erker in plaats van balkon.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1894/B/45 & 35.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Vlaamsekaai

Vlaamsekaai (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.