erfgoedobject

Villa de drie Van Rijswijck's

bouwkundig element
ID
18760
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18760

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig woonhuis van architect J.G. Semey. Imposant breedhuis, zogenaamd Villa de drie Van Rijswijck's, bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met spiegelbeeldschema, onder pannen zadeldak, volgens archiefstukken en gevelopschrift van 1897 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Natuurstenen gevel in eclectische stijl, volgens F. Van Tieghem geïnspireerd op de gotische gevel van het huis Samson, Hoogpoort 33 van 1481 (zie breed centraal getrapt dakvenster geflankeerd door twee kleinere getrapte dakvensters, middelste trapgevel tevens met vierkante pinakels). Verhoogde begane gronden in rondboogvormige portiek, balustrade boven souterrain eindigend op leeuw met wapenschild en toegang met ijzeren hekje. Boogvelden voorzien van wapenschilden met reliëfportretten van Theodoor, vader Jan en zoon Jan Van Rijswijck. Overkragende zolderverdieping met opschrift tussen twee middelste vensters: "Antwerpen/ Het was een dichterkroost/ Dat in uw schoot ontwaakte". Twee middelste boogvelden der overkraging met volgende opschriften: "Brave lieden wilt me aanhoren/ 'k ben een arme liedeman/ Die geen ambacht kan/ en tot zingen werd geboren" "Vlamingen gij hebt recht/ Dit recht zult gij verkrijgen/ of de eene steen/ Blijve niet op den anderen" "Kunst Handel Taal Scheepvaart".

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1897/B/47.
  • VAN TYGHEM F. 1973: De Vlaamse Kaai te Gent: een typisch voorbeeld van negentiende-eeuws eclectisme, Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis, 23.5, 281-302.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa de drie Van Rijswijck's [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18760 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.