Villa de drie Van Rijswijck's

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vlaamsekaai
Locatie Vlaamsekaai 98-100, 99-101, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa de drie Van Rijswijck's

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Eclectische huizenrij

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig woonhuis van architect J.G. Semey. Imposant breedhuis, zogenaamd "Villa de drie Van Rijswijck's", bestaande uit twee onderkelderde enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met spiegelbeeldschema, onder pannen zadeldak, volgens archiefstukken en gevelopschrift van 1897 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Natuurstenen gevel in eclectische stijl, volgens F. Van Tieghem geïnspireerd op de gotische gevel van het huis Samson, Hoogpoort 33 van 1481 (zie breed centraal getrapt dakvenster geflankeerd door twee kleinere getrapte dakvensters, middelste trapgevel tevens met vierkante pinakels). Verhoogde begane gronden in rondboogvormige portiek, balustrade boven souterrain eindigend op leeuw met wapenschild en toegang met ijzeren hekje. Boogvelden voorzien van wapenschilden met reliëfportretten van Theodoor, vader Jan en zoon Jan Van Rijswijck. Overkragende zolderverdieping met opschrift tussen twee middelste vensters: "Antwerpen Het was een dichterkroost Dat in uw schoot ontwaakte". Twee middelste boogvelden der overkraging met volgende opschriften: "Brave lieden wilt me aanhoren, 'k ben een arme liedeman Die geen ambacht kan en tot zingen werd geboren" "Vlamingen gij hebt recht, Dit recht zult gij verkrijgen of de eene steen Blijve niet op den anderen" "Kunst Handel Taal Scheepvaart".

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1897/B/47.
  • VAN TYGHEM F. 1973: De Vlaamse Kaai te Gent: een typisch voorbeeld van negentiende-eeuws eclectisme, Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis, 23.5, 281-302.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Vlaamsekaai

Vlaamsekaai (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.