Burgerhuis In het Meuleken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 10, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis In het Meuleken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis In het Meuleken

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "In het Meuleken". Diephuis met klokgevel, vier traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken en gevelsteen gedateerd "ANNO 1743" (ter vervanging van een houten gevel), eveneens hersteld in 1916. Beschilderde voorgevel met zandstenen plint en kelderluik. Gekoppelde rechthoekige vensters, gescheiden door smalle doorlopende penanten met kwartholle dagkanten, verdiepte borstweringen verrijkt met panelen: links de Heilige Victor met molentje in de hand als patroon van de molenaars; rechts een windmolen met banderol "In het Meuleken - 1743". De panelen in de geveltop geven het jaartal aan. Rechthoekige bovenste vensters met tussendorpels als overgangsvorm van kruiskozijn naar rechthoekig venster. De aslijnende geblokte hoekbanden eindigen in postamenten, bekroond met siervazen terwijl twee uitgewerkte voluten een hoofdgestel met gebogen pseudo-fronton met siervaas, ondersteunen.

Achterhuis met achterpuntgevel. Gewelfde kelders met twee gelijklopende tongewelven aan de straatzijde en een gedrukt kruisgewelf.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 48/2, 40.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

maakt deel uit van Sint-Veerleplein en omgeving

Appelbrugparkje, Burgstraat, Gewad, Jan Breydelstraat, Kleine Vismarkt, Rekelingestraat, Sint-Veerleplein,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.