erfgoedobject

Hoekcomplex met kern van het Weeshuis

bouwkundig element
ID
19048
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19048

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekcomplex
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Volgens oude teksten werd begin 13de eeuw op de hoek van de Burgstraat en de Ramen, achteraan uitkomende in de Komijnstraat, een hospitaal met kapel gesticht ter ere van de Heilige Maria. Sinds 1299 bekend onder de naam "weeshuis". Afgeschaft in 1605 en gebouwen verkocht in 1607. In 1650 voor korte tijd bewoond door de ongeschoeide karmelieten tot ze in 1651 de zogenaamde "leeuwenhof" van het Prinsenhof kochten. De kapel werd verkocht in 1693.

Het huidige hoekcomplex behoudt mogelijk de kern van het weeshuis: sporen van twee driezijdige venstertjes in de zijgevel laten een kapel vermoeden. Woonhuis in de Burgstraat hoogstwaarschijnlijk eind 17de eeuw verbouwd na de verkoop van de kapel. Heden verankerde bepleisterde en beschilderde voorgevel met twee bouwlagen van zeven traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel met de straat), opgesplitst in twee panden. Vernieuwde hardstenen plint. Eenvoudige rechthoekige vensters met lekdrempels. Rechthoekige vleugeldeur in kwartholle omlijsting op neuten volgens bouwaanvraag van 1846. Nummer 107 met verbouwde begane grond met winkelpui. Gevelbekroning met gelede lijst onder de kroonlijst. Afgekante hoek met ezelsoor en blinde zijpuntgevel in de Ramen met vernoemde sporen van de vermoedelijke kapel. Tweede vleugel (parallel aan voorhuis en op de zijvleugel) onder steil, vooraan afgewolfd zadeldak.

Zijvleugel in Ramen met twee bouwlagen van dertien traveeën waarvan de vijf rechter traveeën samen onder een dieper liggend zadeldak met dakkapel gevat zijn. Acht linker traveeën, volgens bouwaanvraag van 1780 verbouwd samen met de achtergevel in de Komijnstraat. Deze vleugel, die de gehele straatwand tussen Ramen en de Komijnstraat innam, is heden opgesplitst in drie panden: een verbouwd hoekhuis van drie traveeën (Ramen 39); een rijhuis van vier traveeën met behouden eind 18de-eeuwse gevelordonnantie doch ontpleisterd (Ramen 41) en zes beschilderde traveeën die behoren bij het hoekhuis (Burgstraat 105). Rechthoekige vensters in vlakke omlijsting en beluikt op de begane grond ritmeren de gevelwand, afgelijnd door een eenvoudig hoofdgestel. Brede korfboogpoort met afgeschuinde dagkanten onder strek in achtste travee.

Eveneens in 1780 verbouwde gevelwand in de Komijnstraat bestaande uit twee dwarsvleugels met twee bouwlagen verbonden door een aanvankelijk eenlaagse bouw met centrale toegangspoort. Heden sterk verbouwd en gecementeerd.

Mobilair: geen sporen van vroegere toestand met uitzondering misschien van de gewelfde kelders met gedrukte kruisgewelven. Verder mooi gesculpteerde 18de-eeuwse trap en 19de-eeuwse hal en salons met stucversiering.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1846//6662.
  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 48/2, 81.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekcomplex met kern van het Weeshuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19048 (Geraadpleegd op 20-04-2021)