erfgoedobject

Convent Ter Liefs

bouwkundig element
ID
19444
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19444

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorheen "Convent Ter Liefs", heden Huis der Liefde van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart en Convent van Onze-Lieve-Vrouw ter Bloemen. Convent bestaande uit een brede vleugel gesitueerd tegenover de westgevel van de Begijnhofkerk, heden woonplaats van de Grootjuffer, volgens archiefstukken (Klein Begijnhof) van 1643.

Rondboogpoort met geprofileerde booglijst op zandstenen posten, ingeschreven in een rechthoekige omlijsting van Franse kalkzandsteen bestaande uit twee vlakke brede pilasters die een onversierd hoofdgestel dragen; blind boogveld met ondiepe rondboognis gevuld met beeldje van Onze-Lieve-Vrouw tussen bloemen.

Twee dubbelhuizen met een doorlopende lijstgevel van dertien traveeën voorzien van rechthoekige vensters met sponning, zandstenen dorpels en hoekblokken, rollaagjes als ontlastingsbogen. Hoofdingang: spiegelboogvormige deur in een geblokte en geriemde arduinen omlijsting op neuten, in de afgeronde bovenhoeken versierd met voluutjes.

  • Nota's Van den Heule L. uit archief Klein Begijnhof.
  • DELMELLE J. 1973: Abbayes et Béguinages de Belgique. Collection Nouveaux Guides de Belgique, Brussel.
  • HEINS A. 1905: Grilles de vasistas du Petit Béguinage (XVII), Inventaire archéologique de Gand, Gent, 377, 378.
  • JOOS L. 1934: Begijnhof O.-L.-Vrouw ter Hoye. Geschiedenis en Gids, Gent.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Is deel van
    Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Convent Ter Liefs [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19444 (Geraadpleegd op 15-06-2021)