erfgoedobject

Classicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
200133
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200133

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
  Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1998

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Classicistisch burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Voornaam burgerhuis daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw, en blijkbaar met nog bewaarde oudere kern. Dubbelhuisopstand, drie in hoogte afnemende bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak (kunstleien en pannen) tussen aandaken, met aan tuinzijde een asymmetrisch lager hellend dakvlak. Statig gevelfront in Lodewijk XVI-stijl, met deels bepleisterd en beschilderd natuurstenen parement en uitgewerkt als een lichte risalietpartij.

Karakteristieke klassiek symmetrische opbouw met penantengevelstructuur. Boven de sokkelvormige benedenbouw met belijnende imitatiebanden en zware puilijst, vertonen de bovenverdiepingen een verticaliserende opbouw met gevelhoge rechthoekige nissen waarin de verdiepte vensters zijn gevat. Aflijning van de gevelpartij door een gelede architraaf en gekorniste kroonlijst op klossen, en als accentuering van de drie middentraveeën, een geklost driehoekig fronton met oculus op uitgelengde sierconsoles; gelijkaardige pseudofrontons typeren ook de houten dakvensters aan weerszij.

Gedifferentieerde venstervormen markeren de registers: rechthoekige op de begane grond, rondbogige met geprofileerde booglijst en imposten op de hoofdverdieping en nagenoeg vierkante op de lagere bovenste verdieping. De persiennes, de houten deur met bovenlicht en de ijzeren venster- en balkonleuningen zijn 19de-eeuws.

Uitgesproken Lodewijk XVI-ornamenten zijn de diamantkopmotieven op de gelijkvloerse borstweringen en de trapezoïdale sluitstenen van de vensters, het festoendecor boven de vensterbooglijsten op de bel-etage, acanthusblad- naast gegroefde motieven en stafwerkdecor in balkon- en frontonconsoles en in de casementen van de bovenste borstweringen.

Bakstenen zijpuntgevels met deels nog oorspronkelijke muurvlechtingen. Afwijkend baksteenmetselwerk en sporen van bouwnaden, de assymetrische dakhelling en de huidige ordonnantie en uitwerking van de achtergevel wijzen op recentere aanpassingen, vermoedelijk daterend van na de Tweede Wereldoorlog, toen ingevolge beschadigingen ook het washuis van 1882 en de tuinmuur aan de Dijle werden heropgebouwd (1946).

Interieur met bewaarde planindeling en onderdelen van de 18de-eeuwse inrichting, onder meer een eikenhouten bordestrap, houten plankenvloeren, stucplafonds en houten kapconstructie, naast 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen.

Palend ten zuidwesten aan de tuin, restant van het vroeger zes traveeën tellend bijgebouw van de voormalige brouwerij "In den Cardinael": heden witgeschilderd bakststenen bijgebouw met twee bouwlagen, in kern 18de-eeuws te dateren, met latere aanpassingen. De voormalige brouwerij zelf werd gesloopt in de jaren 1990.

Pand beschermd als monument sinds 26 maart 1998. In 2002-2004 volgden onderhouds- en restauratiewerken door A33 architecten.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier Vaartstraat nummer 139.
 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 104022 (bouwvergunning 10.05 en 11.07.1946).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Brouwerij De Kardinaal

 • Is deel van
  Vaartstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Classicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200133 (Geraadpleegd op 07-03-2021)