Vranckenschans

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Donckeschans
Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Vrankenschansweg
Locatie Vrankenschansweg 16, Zonhoven (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Vranckenschans

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-1981.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vranckenschans met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Vranckeschans of Donckseschans is één van de vier schansen die op het grondgebied van Zonhoven gelegen waren, namelijk de Vranckeschans, de Engstegenschans, de Colverenschans en de Molenschans, en waarvan alleen de eerstgenoemde nog in tamelijk goed bewaarde toestand aanwezig is.

De Vranckeschans werd opgericht op 15 september 1601 en werd een eeuw later uitgebreid met het dubbele van haar oppervlakte (ongeveer twee hectare).

Het betreft een rechthoekig terrein van circa 2 hectare omgeven met moerassige gronden; omringd met een diepe gracht en beveiligd door een aarden wal, waarvan de rug ongeveer 2 meter uitsteekt boven de bodem van de gracht. De aarden wal is begroeid met els, berk en eik; de berm is evenwel volledig genivelleerd aan de oostkant (op de plaats waar zich momenteel de toegangsdreef tot het domein bevindt) en waar zich oorspronkelijk de ophaalbrug bevond.

De oorspronkelijke bebouwing in stijl- en regelwerk is afgebroken en vervangen door een boerderijtje van het langgeveltype onder zadeldak.

Bron: Beschermingdossier DL000213

Relaties

maakt deel uit van Zonhoven

Zonhoven (Zonhoven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.