Middenmagazijn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Merksplas
Deelgemeente Merksplas
Straat Nijverheidsstraat
Locatie Nijverheidsstraat zonder nummer, Merksplas (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Merksplas (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Merksplas (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Middenmagazijn

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Rijksweldadigheidskolonie: magazijngebouwen

Deze bescherming is geldig sinds 16-02-2007.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Merksplas Kolonie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Merksplas

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

U-vormig complex gesteld rondom een deels verhard, deels met gras begroeid middenplein dat met een beukenhaag van de straat is afgesloten. Aan weerszijden telkens twee bewakerswoningen.

Hoofdvleugel (parallel aan de straat) van negentien traveeën en twee bouwlagen onder plat dak geflankeerd door tweebeukige zijvleugels van elk dertien traveeën en twee bouwlagen onder dubbel schilddak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).

Middenvleugel met souterrain en verhoogde begane grond; deuren of poorten voorafgegaan door een bordesachtige loskade tussen twee steektrappen.

Zijvleugels geritmeerd door steunberen en met houten kroonlijst; hoger opgetrokken middenrisaliet uitgewerkt als trapgeveltje met twee laadvensters boven de brede segmentboogpoort; bewaarde hijskast in de oostvleugel. Segmentboogvormige muuropeningen, getraliede vensters.

Voornamelijk aangepaste middenvleugel door verwijdering van de oorspronkelijke bedaking en van het trapgeveltje van het middenrisaliet en door het verbouwen of dichten van muuropeningen.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Merksplas Kolonie

Beersedreef 2, Beukendreef 1,2, Dammekensstraat 1-5,2-6, Eikendreef 1,2, Gasthuisdreef 1, Gentse Wijk...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.