Landlopersbegraafplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Merksplas
Deelgemeente Merksplas
Straat Steenweg op Wortel
Locatie Steenweg op Wortel zonder nummer, Merksplas (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Merksplas (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Erfgoed WOI Provincie Antwerpen (thematische inventarisatie: September 2013 - Maart 2018).
  • Inventarisatie Merksplas (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landlopersbegraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Merksplas Kolonie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Merksplas

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In oorsprong met een geometrisch aangelegde structuur, zie de resterende dreefjes van naaldbomen. Toegang gemarkeerd door bakstenen hekpijlers waartussen ijzeren poort. Bewaarde grafkruisen.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Aanvullende informatie

Landlopersbegraafplaats van Merksplas-Kolonie met een deelperceel tussen de Kapelstraat en de Calvarieberg dat in 1900 is aangelegd en als dodenakker in gebruik werd genomen op het eind van de Eerste Wereldoorlog, ten gevolge van grote sterfte door Spaanse griep. Begraafplaats met 1087 begravenen, zogenaamde 'zinnelozen', door de bezetter vanuit West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en elders naar Merksplas overgebracht om hun instellingen als kazernes te kunnen gebruiken. Heden verdwenen kruisjes. Uitbreiding met vierkant perk aan oostzijde van de Steenweg op Wortel, zogenaamd Pestkerkhof, in gebruik genomen vanaf mei 1918, waar een vijfhonderdtal mensen begraven zijn. De begraafplaats is gerestaureerd in 2010.

  • GOVAERTS K. 2013: Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens, Baarle-Hertog-Nassau, Baarle-Hertog-Nassau, 327-331.

Van den Borne, Steven (01-02-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Merksplas Kolonie

Beersedreef 2, Beukendreef 1,2, Dammekensstraat 1-5,2-6, Eikendreef 1,2, Gasthuisdreef 1, Gentse Wijk...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.