Grenspaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Genthof
Locatie Genthof zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Grenspaal

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grenspaal

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Typologiegrenspalen
Stijlbarok
Datering17de eeuw

Beschrijving

Deze arduinen grenspaal is een relevante getuige van de bestuurlijke indeling die op het einde van de dertiende eeuw gangbaar was in Brugge: het is namelijk de aanduiding van de grens tussen het Carmers- en het Sint-Niklaaszestendeel. Uitzonderlijk zijn de datering en de ingekerfde en reliëfversieringen in barokke stijl.

Na de bevolkingsexplosie en stadsuitbreiding in de loop van de dertiende eeuw wordt de bestuurlijke indeling van Brugge aangepast. De stad krijgt vanaf het laatste kwart van de dertiende eeuw een zesledige administratieve indeling met een eigen bestuurlijke en militaire organisatie. De grenspaal op de hoek van het Genthof en de Spiegelrei refereert nog naar deze bestuurlijke indeling, die tot het ancien régime blijft bestaan. Het is de aanduiding van de grens tussen het Carmers- en het Sint-Niklaaszestendeel.

De grenspaal is van arduin en heeft een hoogte van ongeveer 50 cm. De paal is uitgewerkt in barokstijl en vertoont ingekerfde en reliëfversieringen. Centraal staat een schild met zeilschip afgebeeld, eronder een cartouche met jaartal "16.." en op de basis en de bekroning is een mascaron aangebracht.

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Brugge. Oudste kern, 18na, 1999, p. 78.
  • RYCKAERT M. (e.a.), Brugge. Historische stedenatlas van België, Gemeentekrediet, 1991, p. 89-91

Bron: Beschermingsdossier : DW000553

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Genthof

Genthof (Brugge)

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.