Geografisch thema

Genthof

ID
4240
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4240

Beschrijving

Van Jan van Eyckplein naar Spiegelrei eindigend bij Carmersbrug. Naamgeving naar huis op noordwesthoek van Krom Genthof. Oorspronkelijke betekenis: hof of hofstede gelegen aan de "gente" of verenigingspunt van de twee straten namelijk Genthof en Krom Genthof.

Vanouds woonfunctie. Marcus Gerards (1562) tekent grote hoekpanden met huistorens geconcentreerd aan de Woensdagmarkt en het Krom Genthof, als patriciërswoningen in de nabijheid van het middeleeuwse handelscentrum aan de Spiegel- en Gouden-Handrei. In de loop van de 19de eeuw, ook handelsstraat zie bewaarde winkelpuien. Thans overwegend woonfunctie naast de beperkte commerciële functie. Aan het begin van de straat terras horend bij "Oud Huis Amsterdam" (zie Spiegelrei nummer 3): arduinen sokkel en ijzeren hekken tussen de postamenten onder meer bekroond met bolmotieven. Enkele panden hebben een uitgang aan de Gouden- Handrei zie nummers 31-33.

Geasfalteerde straat met licht gebogen tracé. Twee rooilijnplannen respectievelijk vastgelegd bij K.B. van 7 juli 1848 en 9 september 1895, beogen een straatverbreding die wordt ingezet ter hoogte van nummer 12 doch niet verder uitgevoerd. Ter hoogte van de Schrijnwerkersstraat, in 1970 aangelegd pleintje met linden. Hoek Spiegelrei: arduinen paal in barokstijl met jaartal 16.., schild met zeilschip, en mascarons; mogelijk grenspaal van de vroegere administratieve indeling in stadswijken, de Zestendelen, en hier verwijzend naar het Carmerszestendeel. Voorts ook sporadisch bewaarde gietijzeren ophangingspunten aan gevels van kabels die verwijzen naar de voormalige tramlijn nummer 4, van 1913 tot 1951 in gebruik.

Op het einde van straat zogenaamd Carmersbrug, waarvan de oorspronkelijke naam "Raimond Blanckaertsbrug" verwijst naar een voormalige bewoner van de Carmersstraat. Aanvankelijk van hout, in 1332-1335 vervangen door een stenen brug. Circa 1460 is het een drieledige boogbrug waarvan de middenboog door middel van een soort van ophaalbrugje doorgang kon verlenen aan hogere boten. Huidige brug van 1976 ter vervanging van een ijzeren draaibrug en gelijktijdig plaatsen, tegen de kaaimuur, van een bas-reliëf met voorstelling van een pater karmeliet met spelende kat die het waterpeil van de Reie meet.

Zowel diep- als breedhuizen van respectievelijk twee à vier traveeën en drie à vijf traveeën en telkens twee à drie bouwlagen onder schild- of zadeldak al dan niet afgewolfd. Bebouwing opklimmend tot de late Middeleeuwen. Weinig oorspronkelijke gevelopstanden onder meer ten gevolge van oorspronkelijke commerciële functie van straat en verfraaiende, historiserende restauraties zoals bij nummer 25, volgens L. Devliegher van 1669 maar ingrijpend hersteld in 1924. Zowel trap- als lijstgevels en één uitzonderlijke puntgevel nummer 30 uit de 17de tot 18de eeuw. Nummer 24 lijstgevel met centrale tuitgevel, uit de 16de tot 17de eeuw volgens sterk verweerde jaarstenen. Eenvoudige lijstgevels uit de 18de eeuw zoals onder meer nummers 6, 14, 22, 28 met in de loop van de 19de tot 20ste eeuw aangepaste muuropeningen: onder meer nummer 22 gedateerd 1768 met centraal dakvenster onder driehoekig fronton en winkelpui van 1924; nummer 46 volgens Devliegher van 1758 met halfronde bovenvensters. Ook bepleisterde lijstgevels uit de 19de eeuw, zie nummer 44 geboortehuis van Alfons Wybo (componist 1849-1931). Voorts nummers 19, 27 als handelspanden met vernieuwd gevelparement respectievelijk van 1960 en 1957. Nieuwbouw onder meer uit de jaren 1980 zie nummers 17 (1988), 20 en nummer 23 geïnspireerd op nummer 35 uit de 17de eeuw.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 10 juli 1989.
 • Dienst Openbare Werken Brugge, Rooilijnwijzigingen, 7 juli 1848, 9 september 1895.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 253/1924, nummer 315/1957, nummer 375/1960.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 96.
 • GEVAERT H., Bruggen in de Brugse binnenstad, Brugge, Gidsenbond, 1999, p. 14-15.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Grenspaal

 • Omvat
  Handelshuis 't Nieuw Torretje

 • Omvat
  Herenhuis Oorloge Mansschip

 • Omvat
  Hoekhuis met Mariabeeld

 • Omvat
  Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

 • Omvat
  Huis 't Zonneke

 • Omvat
  Huis Den Gouden Schaar

 • Omvat
  Huis In de Gouden Hesp

 • Omvat
  Huis Sint-Joris

 • Omvat
  Laatgotische stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning gedateerd 1677

 • Omvat
  Stadswoning met houten puntgevel

 • Omvat
  Stadswoning met poort

 • Omvat
  Stadswoning van 1716

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Genthof [online], https://id.erfgoed.net/themas/4240 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.