erfgoedobject

Peerdenbrug

bouwkundig element
ID: 200801   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200801

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Peerdenbrug
  Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Peerdenbrug
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groene Rei met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2017

Beschrijving

De Peerdenbrug onderbreekt de Peerdenstraat en verbindt de Reie met de Groenerei.

De Peerdenbrug wordt voor het eerst vermeld in 1392; het is een houten brug die reeds in 1431 wordt herbouwd. Deze brug heeft, net als de nabijgelegen Meebrug, reeds vroeg een belangrijke verbindingsfunctie tussen de binnenstad en de aanpalende buitenwijk, zogenaamd de "Braamberg", omdat deze laatste al kort vóór 1246 bij de binnenstad wordt gevoegd. De huidige stenen boogbrug dateert van 1642. Naast de brug, langs de Groenerei, bouwde men een drenkplaats voor paarden. Vanaf 1855 werd door de buurtbewoners geijverd om de drenkplaats weg te nemen, wat in 1862 gebeurde. Ze werd toen vervangen door een stenen borstwering. De laatste grondige herstelling van de Peerdenbrug had plaats in 1952 onder meer toegespitst op het gewelf.

De Peerdenbrug is een steile boogbrug. Het parement bestaat nagenoeg volledig uit verankerde baksteen, met uitzondering van de arduinen boog en dekplaten. Een smalle, stenen trap ter hoogte van de noordoostzijde, afgesloten met een ijzeren hekken, geeft toegang tot het water. De brugdoorgang is op het niveau van het water versmald door middel van twee platforms.

 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Brugge. Oudste kern, Brugge, 1999, p. 465.
 • GEVAERT H., Bruggen in de Brugse binnenstad, Brugge, 1998, p. 20-21.
 • VAN HOUTRYVE A., Op Brugse bruggen … (2), (Brugge die scone, 1994, nummer 4, p. 11).

Bron     : Beschermingsdossier: DW002189
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Peerdenbrug [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200801 (Geraadpleegd op 02-04-2020)