Kasseiweg Houtenmolenwegel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Munte
Straat Houtenmolenwegel
Locatie Houtenmolenwegel zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg Asselkouter

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kasseiweg Houtenmolenwegel

Deze bescherming is geldig sinds 10-02-2000.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Munte

Deze bescherming is geldig sinds 29-02-2000.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

De gekasseide weg is een deel van een langere rechtlijnige straat die noordoostwaarts richting Moortsele leidt en is gelegen op de Asselkouter. Het gekasseide deel behoort tot het deel van deze kouterweg tussen Ruspoel en Hundelgemsesteenweg. Dit wegtracé is al weergegeven op de kaart van Munte van 1565. Op meerdere historische kaarten, van eind 16de eeuw tot op de Poppkaart (tweede helft 19de eeuw) is als vroegere straatnaam voor deze weg die de kouterrug volgt "den Pont wegh" aangegeven. Blijkens voornoemde cartografische bronnen was deze Pontweg een lokale verbindingsweg tussen twee belangrijke middeleeuwse wegen: enerzijds de heerweg van Gent naar Oudenaarde (thans Hundelgemsesteenweg) en een afsplitsing ervan anderzijds, de neder-heerweg van Gent naar Geraardsbergen die via Moortsele loopt. De huidige benaming is ontleend aan de kouter waarover deze weg leidt. De kasseiweg heeft bij het kruispunt aan de Ruspoel een holle wegstructuur.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002139, Dorpskern Munte.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Munte

Asselkouter zonder nummer, Houtenmolenwegel zonder nummer, Munteplein 1-7, 2-6, Ruspoel 2-14, Torrekensstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Munte

Munte (Merelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.