Convent der Heilige Drievuldigheid

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Begijnenconvent H. Christina 1625, Tehuis Gandae 1973
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gravin Johannastraat
Locatie Gravin Johannastraat 21, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Convent der Heilige Drievuldigheid

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof: poort Convent der Heilige Drievuldigheid
gelegen te Gravin Johannastraat 21 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-1994.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1956.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof Sint-Elisabeth Gent

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Oorspronkelijk "Convent der Heilige Drievuldigheid", volgens recent opschrift "Begijnenconvent Heilige Christina 1625, Tehuis Gandae 1973". Drie diephuizen waarvan de twee rechtse palen aan de straat en het linkse inspringt; kleine voortuin met omheiningsmuur toegankelijk via een uitgesproken barokpoort afkomstig van het Sint-Christina convent (nummers 1A-1B, zonder nummer, 1-9): rondboogpoort ingeschreven in een rechthoekige arduinen omlijsting met geblokte rechtstanden en zwaar geprofileerde en geblokte lijst op imposten en neuten met voluutornament; voorts met een getrapte lijst met rolwerkconsoles op de hoeken die een gekorniste kroonlijst dragen; rondboognis met beeld van aan een molensteen geketende Heilige Christina, geflankeerd door met voluten en schuimkoppen afgezette vleugelstukken en bekroond met een pijnappel; deur met opgeklampte panelen en centrale palmet.

Achter de poort gelegen, gerestaureerde verankerde bakstenen trapgevel (10 trappen en topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen, uit de 17de eeuw. Rechthoekige vensters met vernieuwde kruiskozijnen, afgeschuinde dagkanten en gekoppelde ontlastingsboogjes op de benedenverdieping en middentravee. Zijtraveeën en geveltop met kleine rondboogvensters in geblokte bakstenen omlijsting. Twee verweerde zandstenen gevelstenen. Korfboogvormig deurtje met bolkozijn als bovenlicht. Linker zijgevel van zes traveeën met rondboogvormige bovenvensters en idem getrapte dakvensters.

Aan de straat, twee nieuw gebouwde gele bakstenen tuitgevels van twee bouwlagen en respectievelijk drie en twee traveeën verlicht voornamelijk door kruiskozijnen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Elisabeth

Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-7, 2-6, Gravin Johannastraat 1-35, 2, Hippoliet Lammensstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gravin Johannastraat

Gravin Johannastraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.