erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID: 206131   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206131

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Als handelspand met woonst ontworpen hoekhuis dat in zijn huidige vorm twee bouwlagen telt onder een leien mansardedak met dakkapellen, en dat aan de zijde van de Naamsestraat een hoofdgevel heeft met vijf traveeën op de begane grond en vier traveeën in de bovenbouw, en aan de Lakenweversstraat een vijf traveeën brede zijgevel. Het in baksteen, similisteen en blauwe hardsteen opgetrokken geheel werd in 1920 ontworpen door L. Spéder en J. Vanderveken en heeft een decoratief uitgewerkte voorgevel met régence-inslag en een veel soberdere zijgevel.

De voorgevel wordt gekenmerkt door de arcadevormige pui in blauwe hardsteen met Franse voegen, hanenkam en siersluitsteen, door de halfronde erker op zware voluutconsole en het bekronend balkon met een als volutengevel uitgewerkt dakvenster dat voorzien is van frontonbekroning, blad- en schelpmotieven, door de al dan niet als Frans balkon uitgewerkte steekboogvensters met geriemde omlijsting, siersluitsteen en gebogen lekdrempel met accanthusblad, en door de eerder eenvoudige dakkapellen met frontonbekroning.

De zijgevel heeft uiterst links in de gevel een risaliet dat afgelijnd is door pilasters met Franse voegen, voorzien van een hardstenen parement met rondboogvenster op de begane grond, en een rechthoekig venster onder een waterlijstje in de bovenbouw. Voorts rechthoekige vensters met platte bandomlijstingen en trapeziumvormige sluitstenen die verbonden zijn met vlakke cordons. Het schrijnwerk van de vensters bleef enkel bewaard aan de straatzijde, ter hoogte van de tweede bouwlaag.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 76521 (bouwvergunning 27.09.1920).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206131 (Geraadpleegd op 17-10-2019)