Persoon

Vanderveken, Joseph

ID
5712
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5712

Beschrijving

Architect Joseph Vanderveken, geboren in La Louvière in 1876 en overleden in Elsene in 1940, huwde in 1905 met Marie Jeanne Soséphine Stienlet. 

De architect was in het interbellum werkzaam in het Leuvense. J. Vanderveken werkte in de periode 1920-1923 exclusief samen met de in Leuven erg bekende architect Lucien Spéder. Samen ontwierpen ze sociale woningbouw voor onder meer de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonovertrekken van Leuven.

  • Biografische gegevens verkregen van Hubert Bovens (augustus 2020).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Achterhuis bij Tiensestraat 34

Muntstraat 27 (Leuven)
In wederopbouwstijl met neotraditionele inslag opgetrokken rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen naar ontwerp uit 1921 van architecten L. Spéder en J. Vanderveken.


Arbeiderscité Tolhuizenstraat

Gijzelaarsstraat 1-16, 18-36, Kaboutermansstraat 76-90, Tolhuizenstraat 1-16, 17-39 (Leuven)
De arbeiderscité aan de Tolhuizenstraat en Gijzelaarsstraat werd in het begin van de jaren 1930 in het kader van de krotopruiming opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. Het ontwerp was van de hand van de Leuvense architecten Lucien Spéder en J. Vanderveken.


Arbeiderswoningen

Heilige-Geeststraat 108-148, 152-168 (Leuven)
Reeks van dertig, twee aan twee in spiegelbeeld gekoppelde arbeiderswoningen, onderbroken door de toegangspoort van het klooster van de paters kapucijnen.


Arbeiderswoningen Sint-Servatiusstraat

Sint-Servatiusstraat 2-11, 12 (Leuven)
Zogenaamd verbeterd beluik in 1931-1932 opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven. De eenzijdig bebouwde gang met elf woningen en poortgebouw werd opgetrokken in het kader van krotopruiming.


Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk

Bankstraat 110-128, Heilige-Geeststraat 68-80, Voorzorgstraat 1-7, 8-39, 40-60 (Leuven)
De Voorzorgwijk omvat zes types arbeiderswoningen van doorgaans twee bouwlagen en twee traveeën in halfopen of gesloten bebouwing.


Brouwerijen Artois

Havenkant 18, Sluisstraat 79, Vaartkom 6 (Leuven)
Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat


Burgerhuis naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken

Oude Markt 24 (Leuven)
Breedhuis dat in 1921 naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken werd opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen en opgevat is als een dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak dat voorzien is van vier dakkapellen met frontonbekroning.


Burgerhuizen

Maria-Theresiastraat 93, 96-98, 102 (Leuven)
Na de teisteringen van de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde rijhuizen met drie bouwlagen en een eclectische gevelarchitectuur.


Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Vital Decosterstraat 2-3, 4, 12, 16 (Leuven)
Rijwoningen van drie tot vier bouwlagen onder mansardedak, met bak- of witstenen lijstgevels al dan niet met verwerking van blauwe hardsteen, voorbeelden van typerende wederopbouwarchitectuur na Wereldoorlog I.


Conciërgewoning en restaurant

Bankstraat 77 (Leuven)
In 1924 naar de plannen van de architecten L. Spéder en J. Vanderveken opgetrokken conciërgewoning en restaurant bij het door pelgrims druk bezochte Mariapark van de paters kapucijnen, in een architectuur die overeenkomsten vertoont met de door dezelfde architecten gebouwde Voorzorgwijk.


Eclectische hoekwoning

Diestsestraat 77 (Leuven)
Ruime hoekwoning oorspronkelijk met notarispraktijk ontworpen door architect J. Vanderveken in 1913 en, volgens datering in de hoektravee, in 1914 opgetrokken.


Ensemble van het eclectische burgerhuizen

Leopold Vanderkelenstraat 39-43 (Leuven)
Homogeen ensemble dat volgens de bouwvergunning van 1922 en het ontwerp van de architecten L. Spéder en J. Vander Veken werd opgetrokken als twee woningen met gedeeltelijk winkel- en gedeeltelijk woonfunctie op de begane grond.


Ensemble van woonwinkelhuizen

Bondgenotenlaan 46-48 (Leuven)
Ensemble van in spiegelbeeld opgestelde woonwinkelhuizen met jaarstenen 1914/1921, door architecten L. Spéder en J. Vanderveken ontworpen met tweemaal twee bouwlagen en twee traveeën.


Handelspand in wederopbouwstijl

Naamsestraat 18 (Leuven)
Als breedhuis opgevat handelspand dat in 1922 in wederopbouwstijl gebouwd werd naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken.


Handelspand naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken

Tiensestraat 32 (Leuven)
Handelspand met neotraditionele trapgevel, in 1921 ontworpen als diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een leien zadeldak, met achteruitgang aan de Muntstraat.


Handelspand van 1922

Parijsstraat 25 (Leuven)
Handelspand dat in 1922 gebouwd werd naar ontwerp van L. Speder en J. Vanderveken.


Hoekhuis

Lakenweversstraat 1C, Naamsestraat 9 (Leuven)
Het in baksteen, similisteen en blauwe hardsteen opgetrokken geheel werd in 1920 ontworpen door L. Spéder en J. Vanderveken en heeft een decoratief uitgewerkte voorgevel met régence-inslag.


Hoekhuis

Oude Markt 16 (Leuven)
Hoekhuis dat in 1921 ontworpen werd door L. Spéder en J. Vanderveken, met drie bouwlagen onder een complexe dakstructuur, één travee aan de Oude Markt, een afgeschuinde hoektravee en drie traveeën in de Krakenstraat.


Hoekhuis annex herenwoning

Tiensestraat 15-17 (Leuven)
Imposant hoekhuis annex herenwoning die in 1921 samen gebouwd werden naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken als Keurboekerij, getuige het tegeltableau op de afgeschuinde hoektravee.


Hoekhuis met de Sint-Maartenstraat

Rijschoolstraat 26 (Leuven)
Ruime hoekwoning naar ontwerp van architecten L. Spéder en J. Vanderveken, opgetrokken in 1920 en een voorbeeld van eclectische wederopbouwarchitectuur met neo-Lodewijk XV-invloeden.


Hoekhuis met Zeelstraat

Naamsestraat 20 (Leuven)
In 1922 naar de plannen van L. Spéder en J. Vanderveken gebouwd hoekhuis met drie traveeën aan de Naamsestraat, vier traveeën aan de Zeelstraat.


Sint-Arnoldus' Brouwerij en Brouwerij Petre-Devos

Bergstraat 5, Remparden 1, 1A (Oudenaarde)
Aan de Bergstraat gelegen bakstenen gebouw van drie bouwlagen, gedateerd op gevelsteen 1940. Ten westen op binnenplaats, kantoorgebouwtje naar ontwerp van architect J. Vanderveken van 1936. Voormalige dienstgebouwen en mouttoren aan Remparden. Bakstenen industriegebouwen opgetrokken naar ontwerp van architect J. Vanderveken. De elektriciteitscabine met trapgevel ernaast werd opgericht in 1924.


Stadswoning

Mechelsestraat 117 (Leuven)
Te dateren in het tweede kwart 19de eeuw, breedhuis van drie bouwlagen + mezzanino en drie traveeën onder zadeldak met centraal houten laadvenster onder luifeldakje.


Stadswoningen in wederopbouwstijl

Vaartstraat 8-14 (Leuven)
Wederopbouwarchitectuur gebouwd in de periode 1920-1922, samengesteld uit rijhuizen van drie bouwlagen en twee à drie traveeën, behalve nummer 12 met twee bouwlagen en vier traveeën en een uitgesproken neotraditioneel uitzicht.


Wederopbouwburgerhuis

Monseigneur Ladeuzeplein 7, 7A (Leuven)
Door de architecten L. Spéder en J. Vanderveken ontworpen in 1921, met drie bouwlagen onder plat dak, drie ongelijke traveeën in de beneden- en twee in de bovenbouw.


Wederopbouwpanden

Bondgenotenlaan 63, Lepelstraat 87 (Leuven)
Het ruime acht traveeën tellende hoekpand staat op naam van de architecten L. Spéder en J. Vanderveken en draagt in de geveltoppen de jaartallen 1914/1921. Historiserende opstand met art-deco-inslag voor de detaillering.


Winkelhuis La Frégate

Oude Markt 3 (Leuven)
La Frégate werd naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken in 1922 heropgebouwd naar bestaand model: een drie traveeën en drie bouwlagen hoog breedhuis in neorenaissancestijl, 1691 gedateerd en getypeerd door een korfboogvormige winkelpui.


Woon- en handelspand

Tiensestraat 68 (Leuven)
Woon- en handelspand in neorococostijl, drie bouwlagen onder schilddak met dakkapel, gevels opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen, in 1920 ontworpen door L. Spéder en J. Vanderveken.


Thema's

Ontwerper van

Diestsestraat

Koning Leopold I-straat

Leopold Vanderkelenstraat

Maria-Theresiastraat

Rijschoolstraat

Sint-Maartenstraat

Tervuursevest

Tiensevest

Voorzorgstraat