erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID: 206210   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206210

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude Markt en onmiddellijke omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1994

Beschrijving

Hoekhuis dat in 1921 ontworpen werd door L. Speder en J. Vanderveken, met drie bouwlagen onder een complexe dakstructuur, één travee aan de Oude Markt, een afgeschuinde hoektravee en drie traveeën in de Krakenstraat. De gevel wordt gekenmerkt door een hardstenen plint, een rondboogdeur en -vensters ter hoogte van de begane grond, en een bovenbouw in typisch neotraditionele stijl met speklagen, kruisvensters, getrapte dakvensters en een peerbekroning op de dakspits.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80963 (bouwvergunning 22.08.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206210 (Geraadpleegd op 28-05-2020)