erfgoedobject

Kapel der conventuelen

bouwkundig element
ID: 206544   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206544

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kapel der conventuelen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Ter hoogte van het Herbert Hooverplein en haaks op de Tiensestraat in 1885-1886 gebouwd naar ontwerp van J. Helleputte en S. Mortier, ter vervanging van een kleinere kapel en twee burgerhuizen. De kapel was door middel van een gelijktijdig gebouwde sacristie, wasplaats en gang verbonden met een ouder klooster dat eertijds gekend was als afspanning "De Vier Winden", tot 1875 bewoond werd door de dominicanen, en in 1969 vervangen werd door een nieuwbouw (V. Broos).

Niet-georiënteerde, éénbeukige kruiskerk in neogotische stijl, opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen, met een puntgevel, geheel in de gevelwand opgenomen, gestut door twee versneden steunberen en gekenmerkt door een spitsboogvormig portaal in een hoge hardstenen plint onder hoge, als drielicht uitgewerkte spitsboogvensters, bekroond door gelijkaardige nissen met een beeld van Maria met Kind.

Het schip, grotendeels ingesloten door de belendende bebouwing, is enkel zichtbaar van in het stadspark: drie door steunberen gescheiden traveeën met spitsboogvensters, uitlopend op een even hoog transept met een zeshoekig klokkentorentje en afgesloten door een twee traveeën tellend koor met driezijdige apsis.

Interieur

Interieur in neogotische stijl met nog resterende vloeren (cementtegels) en ingebouwde biechtstoelen naar ontwerp van J. Helleputte. De glasramen in koor en doksaal werden vervaardigd in het Brusselse atelier "F. Comère & J. Capronnier" (1892); de glasramen met voorstelling van het leven van Sint-Franciscus zijn van de hand van E.D. Steyaert (1905). Geel bakstenen gewelf met rood bakstenen ribben. In 1970 werd de neogotische polychromie overschilderd en verdwenen preekstoel, kruisweg, communiebanken, zijaltaren en bidstoelen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 42746 (bouwvergunning 08.11.1884); dossier 115160 (bouwvergunning 08.06.1967); dossier 120601 (bouwvergunning 08.06.1967); dossier 122409 (bouwvergunning 08.06.1967).
  • UYTTERHOEVEN R. 1997: Neogotiek in Leuven, Leuven, 55-56.
  • VERMEIREN R., VERPOEST L. & VINTS L. 1998: Joris Helleputte. Architect en politicus 1852-1925, II, Leuven, 182-186.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kapel der conventuelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206544 (Geraadpleegd op 06-07-2020)