Geografisch thema

Tiensestraat

ID: 1042   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1042

Beschrijving

De Tiensestraat is een historische invalsweg die in 1269 reeds vermeld werd als Hollestraat - occasioneel ook Sint-Michielsstraat genoemd naar de gelijknamige kerk - maar doorgaans tot de 17de eeuw bekend als Hoelstraat. Het is een vrij smalle straat, met bochtig verloop - klimmend naar de Tiensepoort -, en herhaaldelijk verspringende rooilijn. De huizenrij wordt onderbroken door kleine en grotere pleinen ter hoogte van de Muntstraat, het Alfons Smetsplein, de kruising met de Charles Deberiotstraat, het Herbert Hooverplein en het Kardinaal Mercierplein.

De Tiensestraat bestond aanvankelijk uit twee delen: een eerste gedeelte tot aan de poort in de stadsomwalling, waarop de voormalige Sint-Michielskerk gebouwd was, ter hoogte van het huidige Herbert Hooverplein, en een tweede, landelijk gedeelte buiten de stadsmuren.

Het gedeelte binnen de vroegere omwalling groeide al snel uit tot handelsstraat. De oudste bebouwing gaat er terug tot de 15de eeuw, en is vrij homogeen van karakter: slechts op enkele plaatsen worden de doorgaans in de 19de eeuw aangepaste gevels (onder andere nummers 62-64) onderbroken door recente, schaalvergrotende architectuur.

Naast de gewone handels- en woonhuizen, waren er ook een aantal universitaire colleges gevestigd: het in 1971 gesloopte Baius- en Vande Wynckelecollege - onder de Leuvenaars gekend als een deel van het "Patriacomplex" aan het huidige Alfons Smetsplein -, en er tegenover het college De Valk (nummer 41).

Ter hoogte van de stadsomwalling werd het beeld van de Tiensestraat voornamelijk gekenmerkt door kerken en kloosters: het klooster en de kerk van de paters conventuelen (nr. 78) net binnen de omwalling, en erbuiten de Onze-Lieve-Vrouwekapel-van-Ginderbuiten, het kloostercomplex met de kerk van de ongeschoeide karmelietessen (heden scheutisten, Vlamingenstraat 1-3), en de Sint-Annakapel aan het huidige Kardinaal Mercierplein. Het landelijk gedeelte buiten de stadsomwalling was slechts sporadisch bebouwd. De nog resterende basisbebouwing, opklimmend tot de 16de eeuw (voorbeeld nummer 167), werd voornamelijk in de loop van de 19de eeuw in neoclassicistische zin aangepast (voorbeeld nummers 79, 97, 99-101, 139 en 141-143). De resterende ruimte zou pas systematisch bebouwd worden vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, toen de door stadsarchitect F.H. Laenen geplande residentiële uitbreiding tussen de stationsbuurt en de Naamsestraat gerealiseerd werd. De meest opvallende realisatie is hier toch wel het Leo XIII-seminarie (1895-1896) naar ontwerp van J. Helleputte & J.F. Piscador (nummer 98).

Door de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog wordt het grootste deel van de bebouwing tussen het Rector De Somer- en het Alfons Smetsplein gekenmerkt door zogenaamde wederopbouwarchitectuur, gevelarchitectuur waarvan de vorm en de materialen vooraf vastgelegd werden door het Raadgevend Comiteit van de Stedeschoon. Deze panden in zogenaamde "wederopbouwstijl" worden gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur, geïnspireerd op de regionale bouwstijlen, met integratie van eigentijdse of geïnterpreteerde bouwelementen. Typerend is het traditiegetrouw gebruik van bak- en/of natuursteen, al of niet verwerkt met blauwe hardsteen en similisteen. Het zijn voornamelijk winkel-/woonpanden, doorgaans breedhuizen van drie bouwlagen, soms in combinatie met een topconstructie die als scherm fungeert voor de langsgerichte nok van het zadel- of mansardedak, als reminiscentie aan het vroegere diephuis. De begane grond is doorgaans gevelbreed opengewerkt, met aangepaste winkelpuien binnen de tot op heden veelal behouden oorspronkelijke omlijsting. Naast de lager beschreven representatieve panden, wordt de wederopbouwarchitectuur ook in een meer afgezwakte vorm vertegenwoordigd door de nummers 4 (1920, V. Rosseels), 6, 9 (1921, A. Stevens), 11, 13 (1922), 23 (1920, F. Rasquin), 25-27 (1922, L. Landeloos), 29 (1921, C. Goemans), 33 (1920), 35 (1921, E. G. Jotthier), 33, 36 (1925, E. Peeters), 39, 280 (1920, architect Vanden Eynde) en 282-284 (1925, architecten A. Mommaels en Vandeput).


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning V. Rosseels
  Savoyestraat 1, Tiensestraat 7 (Leuven)

 • Omvat
  Arduinen armpomp De Gulden Fonteyne
  Tiensestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Tiensestraat 75-77 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Tiensestraat 61-63 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Tiensestraat 105 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis met Lodewijk XVI-gevel
  Tiensestraat 10 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel
  Tiensestraat 132 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis met winkelpui
  Tiensestraat 49 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van G. Sterckx
  Eikstraat 7, Tiensestraat 2 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis uit 1643
  Tiensestraat 134-136 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1914-1921
  Tiensestraat 74 (Leuven)

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis
  Tiensestraat 81 (Leuven)

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis
  Tiensestraat 107-111 (Leuven)

 • Omvat
  Eerste stadsomwalling
  Brusselsestraat 69, Handbooghof zonder nummer, Kapucijnenvoer 35, Karel van Lotharingenstraat 14-...

 • Omvat
  Gebouwencomplex
  Eikstraat 14, Tiensestraat 8 (Leuven)

 • Omvat
  Geheel van handelspanden
  Tiensestraat 235-241 (Leuven)

 • Omvat
  Geheel van handelspanden van 1897
  Tiensestraat 65-69 (Leuven)

 • Omvat
  Gildehof
  Tiensestraat 80 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van C. Herpoel
  Tiensestraat 224, 224A (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van E. Peeters
  Tiensestraat 128 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van J. Vincke
  Tiensestraat 278 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken
  Tiensestraat 32 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van R. Notéris
  Tiensestraat 19 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van V. Rosseels
  Tiensestraat 21 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand van 1923 naar ontwerp van A. Stevens
  Tiensestraat 72 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Tiensestraat 127 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Tiensestraat 152 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis van 1889
  Tiensestraat 55 (Leuven)

 • Omvat
  Herenwoning
  Tiensestraat 82-84 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Tiensestraat 129-131 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis annex herenwoning
  Tiensestraat 15-17 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis Café Erasmus
  Tiensestraat 96 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis met Muntstraat
  Tiensestraat 38 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis met Tiensevest
  Tiensestraat 271-273 (Leuven)

 • Omvat
  Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII
  Andreas Vesaliusstraat 2, Kardinaal Mercierplein 2, Tiensestraat 98, 102, 112-124 (Leuven)

 • Omvat
  Kapel der conventuelen
  Tiensestraat 78 (Leuven)

 • Omvat
  Patria, ensemble van drie huizen
  Tiensestraat 60 (Leuven)

 • Omvat
  Pedagogie De Valk
  Tiensestraat 41 (Leuven)

 • Omvat
  Rijhuizen
  Tiensestraat 62-64 (Leuven)

 • Omvat
  Sancta Maria-instituut
  Tiensestraat 66 (Leuven)

 • Omvat
  Stadspark Sint-Donatius
  Tiensestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Tiensestraat 157-159 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Tiensestraat 231-233 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Tiensestraat 145-147 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Tiensestraat 155, 155C (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning De Cleynen Calsterput
  Tiensestraat 28-30, 28A (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning De Rooden Haan
  Tiensestraat 12 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning De Schalmeye
  Tiensestraat 26 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning Den Handboom
  Tiensestraat 70 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning in traditionele stijl
  Tiensestraat 146 (Leuven)

 • Omvat
  Toegang tot de Potterijgang
  Tiensestraat 93 (Leuven)

 • Omvat
  Traditioneel hoekhuis
  Burgemeestersstraat 1, Tiensestraat 161-165 (Leuven)

 • Omvat
  Traditionele stadswoning
  Tiensestraat 150 (Leuven)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen
  Tiensestraat 117-119 (Leuven)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis naar ontwerp van V. Rosseels
  Muntstraat 29 (Leuven)

 • Omvat
  Winkelhuis uit 1919
  Tiensestraat 37 (Leuven)

 • Omvat
  Woning
  Tiensestraat 167 (Leuven)

 • Omvat
  Woning
  Tiensestraat 200 (Leuven)

 • Omvat
  Woning met winkelpui
  Tiensestraat 260, 260C (Leuven)

 • Omvat
  Woning naar ontwerp van J. Piscador
  Tiensestraat 31 (Leuven)

 • Omvat
  Woon- en handelspand
  Tiensestraat 68 (Leuven)

 • Is deel van
  Leuven
  Leuven (Leuven)