erfgoedobject

Burgerhuizen met art-deco- en modernistische vormgeving

bouwkundig element
ID
206578
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206578

Juridische gevolgen

Beschrijving

Panden die zich in het straatbeeld onderscheiden door hun meer uitgesproken art deco of "moderne" vormgeving.

Nummer 56, heropgebouwd met drie bouwlagen onder mansardedak, werd vergund in 1920 en ontworpen door architect V. Rosseels. In de opstand met traditionele wit-rode kleurstelling voor de bovenbouw en blauwe hardsteenbekleding voor de benedenbouw komt de art deco-vormgeving en -ornamentiek tot uiting in de getande lateien en het deurschrijnwerk van de gelijkvloerse muuropeningen, en erboven de typerende twee bouwlagen hoge erker en de met topstukken bekroonde zijpenanten die versierd zijn met gegroefde en gestileerde motieven.

Nummer 76, met inscriptie in de plint "VICTOR BROOS/ BOUWMEESTER" en daterend van 1937, getuigt van een modernistische vormgeving: geelbruin baksteenparement in combinatie met blauwe hardsteen, gevelbrede erker met bovenliggend geometrisch opengewerkt balkon, beide afgezet met buisrelingen, en een typisch afgerond ingangsportaal met sierlijk traliewerk voor de rondvensters aan weerszij en een dieperliggende deur.

Nummer 136, in art decostijl, draagt in de sokkel de vermelding "J. GHOBERT - ARCH - 1921". Vier bouwlagen hoog wederopbouwpand, waarvoor het ontwerp bij de bouwvergunning van 1920 licht afwijkt qua decor. Markante gevelopstand geordonneerd door de met blauwe hardsteen beklede vrij lage benedenbouw en bovenliggende brede trapezoïdale erker en de door afgeschuinde spaarvelden verticaal gelede bakstenen bovenbouw. De typische art deco-ornamentiek manifesteert zich in het bijzonder in de plastische uitwerking beneden met gestileerde "boom des levens" als erkerconsole, verder door de zigzag- en tandlijsten, meandermotieven op borstweringen, de gestileerde gevelaflijning en de detaillering van het balkon. Opvallend zijn verder de venster- en deurvormen met hun nog bewaard schrijn- en smeedijzerwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79751 (bouwvergunning 12.11.1920); dos. 79784 (bouwer. 03.12.1920); dossier 98004 (bouwvergunning 16.06.1936).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuizen met art-deco- en modernistische vormgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206578 (Geraadpleegd op )