erfgoedobject

Standbeeld van Quinten Matsijs

bouwkundig element
ID
207926
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207926

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op het plantsoen van de Baron Dhanislaan, naar de Amerikalei toe gericht, staat het neogotische standbeeld van Quinten Matsijs. Het is een werk van beeldhouwer J. De Braekeleer van 1881, geplaatst op een sokkel ontworpen door L. en H. Blomme. Het beeld werd op 14 augustus 1881 onthuld aan de ingang van het Stadspark. Op 9 november 1878 had de gemeenteraad beslist het beeld in brons te laten uitvoeren, maar de kunstenaar stond erop het beeld in marmer te mogen maken. Het beeld werd bekostigd door het stadsbestuur dat daarvoor een subsidie van de Belgische overheid ontving. Bij gemeenteraadsbesluit van 27 april 1934 werd het beeld verplaatst naar de Baron Dhanislaan. Daarbij werden de vier gietijzeren lantaarns op de randen van het voetstuk niet heropgericht. De sokkels van de lantaarns zijn wel bewaard.

Het natuurstenen beeldhouwwerk is circa 3,50 meter hoog en is gesigneerd en gedateerd op de achterzijde van de plint: "J. DE BRAEKELEER 1881". De schilder Quinten Matsijs (Leuven, circa 1466 - Antwerpen, 1530) wordt ten voeten uit weergegeven, in eigentijdse kledij, omringd door schildersattributen zoals palet en tekenpapier. Het aambeeld en de hamer verwijzen naar zijn carrière als siersmid, vooraleer hij zich aan de schilderkunst wijdde. Het beeld is geplaatst op een brede ronde sokkel van hardsteen en is achteraan gesigneerd "L. & H. BLOMME BOUWMEESTERS". De vierkante basis gaat met versnijdingen over in een cilinder, versierd met blindnissen. In de voorste nis van het voetstuk staat in gotische letters "QUINTEN MATSIJS". Daarboven een geprofileerde, met gotisch bladwerk versierde kroonlijst.

  • MANDERYCK M., STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent, 559-560.
  • VAN RUYSSEVELT A. 2001: Stadsbeelden in Antwerpen, Antwerpen, 108-109.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Standbeeld van Quinten Matsijs [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207926 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.