Politiegebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Koekelare
Straat Sint Maartensplein
Locatie Sint Maartensplein 15B, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Politiegebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Brouwerswoning Christiaen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ook "Millenniumvleugel" genoemd, van 1994-1996. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht (omgeving van het brouwershuis) bij K.B. van 23/10/1981. De vormgeving met de ronde wand suggereert de omarming van enerzijds de brouwerij en anderzijds het Fransmansmuseum. Het gebouw vormt het sluitstuk van het renovatieproject van de brouwerijsite.

Het gebouw werd ontworpen door architect Erik Van Biervliet (Brugge) in samenwerking met het bureau Govaert-Vanhoutte (Brugge) Op de begane grond een overdekte zuilengaanderij (met muurgedeelte afgesloten), erboven een halfcirkelvormig balkvolume opengewerkt door kleine rechthoekige venstertjes, erboven een kleiner balkvormig volume van de zogenaamde "Panoramazaal". De gelijkvloerse open ruimte kan aangewend worden als evenementenlocatie en als marktruimte (benaming “de overdekte markt”).

  • Informatie architectenbureau Van Biervliet.
  • Informatie gemeentebestuur.
  • Informatie over kunstwerken, gemeentebestuur Koekelare.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Maartensplein

Sint Maartensplein (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.