Ommuring van het kasteel van Wijnendale

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ichtegem
Deelgemeente Ichtegem
Straat Diksmuidebaan
Locatie Diksmuidebaan zonder nummer, Ichtegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ichtegem (geografische inventarisatie: 01-07-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Domein van het kasteel van Wijnendale

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteel van Wijnendale en Wijnendalebos

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasteel van Wijnendale met bijgebouwen, ijskelder, poort en omheiningsmuur

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel van Wijnendale met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982.

Beknopte karakterisering

Typologieomheiningsmuren

Beschrijving

Een deel van het domein van het kasteel van Wijnendale, beschermd als dorpsgezicht en als monument bij B.V.E. van 22/09/1982 ligt op grondgebied Ichtegem, het gaat om een deel van het domein zonder bijgebouwen, maar wel een deel van de ruime vierkante ommuring met ronde torens (monument). Voor een uitgebreide geschiedenis van het kasteel wordt verwezen naar Torhout Oostendestraat nrs. 390-396. Ook het bij K.B. van 30/04/1980 als landschap beschermde * "Wijnendalebos", een boscomplex van circa 280 ha, ligt deels op grondgebied Ichtegem. Door de geologische gelaagdheid en het reliëf zijn er diverse bronniveaus in het bos en de omgevende landbouwpercelen (zie Roopijpfontein, Fonteinstraat).

Beschrijving. Ruime vierkante ommuring. Drie van de vier hoektorens staan op grondgebied Ichtegem. Ronde 'jachttorens' met gekanteelde borstwering uitkragend boven spitsboog- of rondboogfries (oculi in het boogveld), en dubbele zaagtandfries. (Gedichte) lichtgleuven en rondboogdeuren aan de binnenzijde van de muur. Eén van de torens op grondgebied Ichtegem is uitgewerkt als boswachterswoning. Het "Wijnendalebos" en de ommuring van het kasteeldomein zijn goed zichtbaar ten zuiden van de Diksmuidebaan.

  • ARCHIEF RUIMTE EN ERFGOED AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnrs. W/00544, W00866.

Bron: Gilté S. & Vanneste P. met medewerking van Baert S., Boone B. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem met deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Diksmuidebaan

Diksmuidebaan (Ichtegem)

maakt deel uit van Domein Kasteel van Wijnendale

Oostendestraat 388-396, Torhout (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.