Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel van Wijnendale met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-09-1982 tot heden

ID: 12282   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12282

Besluiten

Kasteel van Wijnendale met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1836

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het kasteel van Wijnendale en de onmiddellijke omgeving.

In het beschermingsdossier wordt de waarde van alle percelen binnen de omheiningsmuur als volgt geformuleerd: "gezien hun onmiddellijke betrekking met het kasteel".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000432 , Kasteel van Wijnendale met omgeving, advies (S.N., 1981).


Waarden

Het kasteel van Wijnendale met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein Kasteel van Wijnendale

Oostendestraat 388-396 (Torhout)
Omwald kasteel, hoeve, paardenstallen en koetshuis met flankerende hoveniers- en koetsierswoning, ijskelder, portierswoning en in het vierkant gebouwde omheiningsmuur met torens en poorten beschermd als monument bij B.V.E. van 22/09/1982.


Is de omvattende bescherming van

IJskelder

Fonteinpad zonder nummer (Torhout)
Beschermd als monument bij B.V.E. van 22/09/1982. Blijkens het kadaster opgericht in 1875 door J. Matthieu, de kasteeleigenaar. Typische ijskelder met toegangstunnel. Wellicht ronde bakstenen kelder met diepere bodem. Afdekking met aarde en beplant met bomen.


Ommuring van het kasteel van Wijnendale

Diksmuidebaan zonder nummer (Ichtegem)
Een deel van het domein van het kasteel van Wijnendale, namelijk een deel van de ruime vierkante ommuring met ronde torens (monument).


Onze-Lieve-Vrouwekapel van Wijnendale

Fonteinpad zonder nummer (Torhout)
Bedevaartskapel en gedachteniskapel voor de familie Matthieu.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Wijnendalebos en kasteeldomein van Wijnendale

Ichtegem (Ichtegem), Kortemark (Kortemark), Torhout (Torhout)
Deze ankerplaats ligt op de zuidelijke rand van het plateau van Wijnendale en vormt een overblijfsel van het Verloren Cost woud uit de 18de eeuw. De zuidelijke helling van het plateau vertoont heel wat bronniveaus. De beken in het Wijnendalebos lopen allemaal naar de Kasteelbeek. Het plateau zelf ligt thans onder landbouwland, maar is vroeger wel een marginaal veldgebied geweest. In het bos is een dambordpatroon te herkennen wat getuigt van de late, systematische ontginning van het veldgebied. Het kasteel van Wijnendale ligt ook op het plateau. Het is een oude waterbrucht van het ronde waterslottype. In het begin van de 11de eeuw werd hij gebouwd en ten tijde van Napoleon (1811) afgebroken. Enkel de omgangsmuur en de twee torentjes dateren nog uit de 11de eeuw. Het huidige kasteel en diverse bijgebouwen dateren uit de 19de eeuw. Ook is er nog een park en boomgaard.