erfgoedobject

Hoekhuis met de Proveniersterstraat

bouwkundig element
ID: 21116   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21116

Juridische gevolgen

Beschrijving

Aanvankelijk hoekhuis van de Provenierstersstraat en de voormalige toegangsweg van het Begijnhof. Bakstenen gebouw van twee traveeën met twee bouwlagen onder gedeeltelijk zadeldak (Vlaamse pannen), uit eerste kwart 18de eeuw. Rechthoekige deur en aanleunend venster in gecementeerde omlijsting; rechthoekige bovenvensters in vlakke omlijsting onder rollaag, roedeverdeling. Verankerde zijgevel (Provenierstersstraat) met twee linker venstertraveeën met bolkozijn en vergroot venster onder ontlastingsbogen van bak- en zandsteen; kruiskozijnen op de bovenverdieping. Achterpuntgevel met muurvlechtingen, een gedicht venstertje en zoldervenster in de geveltop.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Is deel van
    Begijnhof Sint-Elisabeth
    Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-7, 2-6, Gravin Johannastraat 1-35, 2, Hippoliet Lammen...

  • Is deel van
    Sint-Elisabethplein
    Sint-Elisabethplein (Gent)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoekhuis met de Proveniersterstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21116 (Geraadpleegd op 18-08-2019)