erfgoedobject

Park herdenking van oorlogsslachtoffers

bouwkundig element
ID
212425
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212425

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit oorlogsmonument is een opstelling. Er werd gebruik gemaakt van recuperatiemateriaal, namelijk de oude zuilen van het vroegere Zuidstation, die hier waarschijnlijk al sinds 1932 staan en die vanaf 1956 de achtergrond vormen van het monument.

Op dit perk aan het Achtmeiplein vinden nog steeds de belangrijkste herdenkingsmomenten in Gent plaats. Bedoeling van deze site is er àlle Gentse gesneuvelden van beide wereldoorlogen te herdenken. Er wordt dan ook geen enkele naam vermeld, om niemand te vergeten.

Op 3 juni 1956 werd het monument onthuld. Het is een ontwerp van architect Geo Bontinck. Aan de straatzijde bevindt zich een getrapt platform uit Belgische blauwe hardsteen. Op de zijkanten van de bovenste trede zijn bronzen letters bevestigd: '1914-1918 DE STAD GENT EERT HAAR DODEN 1940-1945'. Bovenop dit platform staat een bronzen zwaard, als het ware met de punt in de steen. In tegenstelling tot de letters, is dit zwaard geverfd om het tegen de weersinvloeden te beschermen. Boven de pareerstang staat een halve lauwerkrans die het gevest omvat. De frontale zijde van deze krans is versierd met laurierbladeren, de laterale met eikenbladeren. Op het zwaard leest men de signatuur 'VINDEVOGEL'.

Voor het platform werd in 1968 een 'eeuwige vlam' geplaatst in de vorm van een elektrische lamp in een bronzen houder.

Tussen de zuilen achteraan, staan 3 recentere gedenkplaten opgesteld. Op de oostzijde, ter hoogte van het uiteinde van de 'zuilenpergola', bevindt zich een steen ter ere van 'HET VERZET / 1940 - 1944'. Deze letters zijn in een onregelmatig gekapte blauwe hardsteen gekapt en gevuld met bladgoud. Het werd gemaakt door firma Gebroeders Cornelis uit Drongen. De gedenkplaat werd op 26 mei 2004 aan het stadsbestuur geschonken door het Onafhankelijkheidsfront (Regionale Gent). In het zuiden, temidden de pergola, staat een steen ter ere van 50 jaar vrede. De tekst, in de rechthoekige hardsteen gehouwen, luidt als volgt : '1945 - 1995 / 50 JAAR VREDE / Deze gedenkplaat / werd onthuld op 8 mei 1995 / door het College / van Burgemeester en Schepenen / van de Stad Gent / Jean DUJARDIN / Stadssecretaris / Frank BEKE / Burgemeester'. Aan het westelijke uiteinde van de pergola bevindt zich het monument ter ere van de oorlogsvrijwilligers. Het bestaat uit een horizontale basis uit blauwe hardsteen, waarop verticaal een gebouchardeerde plaat werd opgesteld, die op een halve meter ontdubbelt in twee pijlers. Hiertussen werd een vierkante plaat aangebracht (uit graniet, met inclusies van labradoriet), waarop men de tekst leest : 'UIT ERKENTELIJKHEID / AAN ALLE / OORLOGSVRIJWILLIGERS / VAN 1830, 1914-1918 EN 1940-1945 / DIE HUN LEVEN VEIL HADDEN / VOOR VORST, VADERLAND / EN VRIJHEID'. Deze letters zijn met bladgoud versierd. Naast het woord 'vrijheid' bevindt zich een bronzen kenteken van de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre - Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers. Hierop ziet men de afkortingen FNVG - NFOV onder lauriertakjes en kroon, waaronder 3 soldatenhoofden in profiel.

  • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnummer 211.
  • JANSSENS S. 1980: In het openluchtmuseum te Gent, de Arteveldestad, Gent, 150-152.

Bron: Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs: Depestel, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Park herdenking van oorlogsslachtoffers [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212425 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.