erfgoedobject

Oorlogsgedenkteken van de 8e wijk

bouwkundig element
ID
212451
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212451

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit monument werd op 25 september 1921 ingehuldigd. Het werd opgericht ter ere van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog uit de Gentse 8e wijk en werd gefinancierd door buurtbewoners van de dekenij en de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond. Later werden er langs beide zijden rechthoekige panelen bijgeplaatst die de doden van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Deze panelen zijn onversierd, op een band als kader na. De tweede inhuldiging vond plaats op 29 september 1957.

Het monument is grotendeels uit blauwe hardsteen opgebouwd en is aan de omheiningsmuur opgehangen van een bedrijf. Centraal onderaan ziet men een bronzen laagreliëf. Men ziet een dode soldaat, rechtop gezet tegen een troostende vrouw, die hem op het voorhoofd kust. Achter hem ligt nog zijn soldatenhelm, onder zijn benen zijn geweer. De vrouw draagt een wijde sluier, die ze over de soldaat gooit. Op zijn benen ligt nog een andere soldaat, eveneens gestorven.

Hierboven leest men de tekst '1914 - 1918/ AAN/ ONZE/ HELDEN'. De letters zijn uitgespaard in verdiepte velden, ruiten en vierkantjes verlevendigen de tekst. Op de panelen aan beide zijden van dit centraal paneel, vindt men de namen van de gesneuvelden terug. Ze werden in de steen gekapt en met bladgoud versierd. Bovenaan de flankerende smalle pijlers werd in de hardsteen een schuine variant van de eierlijst als ornament aangebracht. Op de kroonlijst ziet men, in vier delen, een band van laurierbladeren. Waar de band onderbroken wordt, zijn er bronzen schilden op de hardsteen aangebracht. Van links naar rechts onderscheidt men: een schild met een fasces, geflankeerd door de letters 'R' en 'F', verwijzend naar Frankrijk. Het centrale schild is een klimmende leeuw, symbool voor België. Het rechterschild is dat van het Verenigd Koninkrijk.

Onder het monument werd een eenvoudige bloembakhouder opgehangen, bestaande uit smeedijzeren platte banden en zo breed als het volledige monument en dus waarschijnlijk daterend van na de Tweede Wereldoorlog.

Aan weerszijden van het monument bevindt zich een (recente) elektrische lantaarn en een vlaggenmast. Ook boven het monument werd een vlaggenmast aangebracht, die er nog niet was in 1980 (volgens foto Stadsarchief Gent).

Op het brons lezen we de signaturen "HENRI DE BUDT 1921" en "ACHILLE BENTOS DM". De hardsteen werd gesigneerd door "V.D. STICHELE".

  • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnummer 2099 (opnamedatum : mei 1980).

Bron     : Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs :  Depestel, Sarah
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsgedenkteken van de 8e wijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212451 (Geraadpleegd op )