Grafmonument bemanning Duitse zeppelin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Palinghuizen
Locatie Palinghuizen zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grafmonument bemanning Duitse zeppelin

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Westerbegraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als monument Westerbegraafplaats: oorlogsmonumenten

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-1996.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
DateringWO I
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Dit monument werd opgericht ter ere van de Duitse bemanning van zeppelin LZ-37, die gebombardeerd werd boven Sint-Amandsberg door de Brit Reginald Warneford op 7 juni 1915. Vermoedelijk namen de Duitse militaire overheden het initiatief. Het gedenkteken werd ingehuldigd op 5 januari 1917. Aan de voet van het monument liggen luitenant Kurt Ackermann en commandant Otto Van der Haegen begraven, twee van de gesneuvelde bemanningsleden. De rest van de lijken werd overgebracht naar het Duits kerkhof in Vladslo.

Dit monument is volledig opgebouwd uit zware blokken blauwe hardsteen. Erop vinden we de signatuur "ENTW. VON PROF. KREIS. / AUSGEF. VON OBLT. LANGEN / MILITARBAUAMT GENT". Onderaan bevindt zich een hoge, balkvormige sokkel die schuin oploopt en bovenaan overgaat in twee treden, refererend aan een crepidoma. Langs de korte zijde zijn twee treden centraal aangebracht, waarboven ook twee kransenhouders te zien zijn. Langsheen de lange zijden werden telkens 3 dergelijke houders in de sokkel aangebracht.

Bovenop deze sokkel ziet men een zware constructie, eveneens uit blauwe hardsteen. Deze portiek houdt het midden tussen een tempel en een sarcofaag, dit laatste door zijn geslotenheid. Op de vier hoeken werden gestileerde Dorische zuilen aangebracht, die een vlakke architraaf dragen.

Hierboven ziet men een fries, waarin gleuven aan antieke trigliefen refereren. Hier bovenop is er een kroonlijst met een fronton op de korte zijden. De vlakken tussen de zuilen zijn dichtgemaakt, en springen op de lange zijden centraal een weinig naar voren. In deze uitstekende delen werd een gelijkzijdige driehoek (punt opwaarts) uitgespaard. Een verklaring voor de driehoek kunnen we misschien vinden in de symboliek van de alchemie, waar een driehoek met de punt omhoog symbool staat voor 'vuur'. De neergeschoten zeppelin is inderdaad in een vuurzee neergestort.

Op de korte zijde werd in het centrale vlak de naam van de neergestorte zeppelin en de datum aangebracht: 'LZ-37 / 7-6-15'. Hierboven bevindt zich ook een gestileerde voorstelling van het luchtschip.

  • Piet Dhanens i.s.m. Cynrik De Decker, Een eeuw luchtvaart boven Gent, Deel I 1785-1939, Erembodegem 2008.
  • Dirk Antrop et al. (eds.), De bewegende stad, Gent van toen en nu, Ons Erfgoed, 14, 2004, p. 448.
  • André Capiteyn (ed.), Gent en de eerste wereldoorlog, Het stadsleven in de jaren 1914-1918, Gent 1991, p. 36-37, 125.
  • Leen Charles (ed.), Buskruit en Sauerkraut : oorlogsbronnen in De Zwarte Doos, Gent 2007, p. 125.
  • Stadsarchief Gent, Kriegsalbum Gent, reeks XII, 19bis, nr. 549 (foto circa 1916).

Bron: Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.

Auteurs: Depestel, Sarah

Relaties

maakt deel uit van Westerbegraafplaats

Palinghuizen 143 (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.