erfgoedobject

Oorlogsmonument ontworpen door Alfred Courtens

bouwkundig element
ID
212478
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212478

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Sint-Gillis-Waas. Sterk beeldbepalend gelegen in het dorpscentrum, aan de hoofdstraat van het dorp. Met de rug gericht naar het ingangsportaal van de Sint-Egidiuskerk.

Op voorstel van de burgemeester werd op 13 maart 1920 aan de beeldhouwer Alfred Courtens gevraagd om een ontwerp te maken voor het gedenkteken. Tijdens de gemeenteraad van 12 september 1920 werd dit goedgekeurd. De kosten bedroegen 28.000 frank. De raad besliste verder om alle kosten die gepaard gingen met de inhuldiging ten laste van de gemeente te nemen; ze voorzagen hiervoor een onbeperkt budget. Op 9 oktober 1921 werd het ingehuldigd. Na de Tweede Wereldoorlog werden ook de namen van de slachtoffers aan het beeld toegevoegd. De beeldhouwer van dit werk is Alfred Courtens.

Leunend tegen een hoge arduinen stèle staat een verheven bronzen beeldhouwwerk op bronzen plaat, voorstellende een heldhaftige, licht gedrapeerde vrouwenfiguur met vaandel en aan haar linkerzijde geflankeerd door een brullende leeuw. Aan de voorkant onderaan staat het volgende: SINT-GILLIS-WAAS AAN HAAR GESNEUVELDE HELDEN EN BURGERLIJKE SLACHTOFFERS

Achteraan tekst: GEDENK DAT WIJ VOOR U GESTORVEN ZIJN 1914-1918/ ONZE HELDEN: (opsomming van namen)/ ONZE GEMARTELDEN (opsomming van namen)/ ONZE HELDEN (1940-1945) (opsomming namen)/ BURGERLIJKE SLACHTOFFERS (opsomming namen)/ ONSTERFELIJKE ZONEN? U ZIJ EEUWIG DANK

Beeldhouwwerk wordt aan de voorkant langs de straat afgesloten met ketting tussen twee arduinen paaltjes.

  • MARX M. & ENGELEN C., 'Alfred Courtens', Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, deel 1, 2000, p. 294.
  • Alfred Courtens [online], 2009, http://www.standbeelden.be/kunstenaars/alfredcourtens [geconsulteerd op 23 juli 2015].
  • Oorlogsmonument krijgskerkhof [online], 2008, http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=1964 [geconsulteerd op 23 juli 2015].
  • Standbeeld Frans Courtens (Dendermonde) [online], 2008, http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=1952 [geconsulteerd op 23 juli 2015].

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002348, Oorlogsmonumenten in Oost-Vlaanderen.
Auteurs: Van Branden, Gudrun
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De twee hardstenen paaltjes met ketting ertussen zijn niet meer aanwezig.

  • Informatie verkregen van IOED Erfpunt (september 2020).
Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oorlogsmonument ontworpen door Alfred Courtens [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212478 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.