Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Twaalfkameren
Locatie Twaalfkameren 85, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Twaalfkamerenbeluik: arbeiderswoning
gelegen te Twaalfkameren 85 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1979.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Coupure en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Twaalfkamerenbeluik

Deze bescherming is geldig sinds 03-04-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); bepleisterde voorgevel met empire inslag, uit eerste helft 19de eeuw. Rondboogvormige bovenvensters met booglijst op doorgetrokken imposten. Houten 19de-eeuwse winkelpui met rechterdeur.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Coupure en omgeving

Albert Baertsoenkaai, Bijlokekaai, Bijlokestraat, Bijlokevest, Brioolstraat, Contributiestraat, Coupure,...

maakt deel uit van Twaalfkameren

Twaalfkameren (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.