Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Leisele
Straat Leiseledorp
Locatie Leiseledorp zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Leisele

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Gelegen op Leisele-dorp, een plein vóór het kerkhof, bij de Izenbergestraat. De omgeving is vlak en bestaat uit bebouwing. De Sint-Martinuskerk is vlakbij.

Historische Achtergrond

Deze gedenkzuil herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog van Leisele en dateert van 1921. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen op het grondgebied van Leisele, een dorp tegen de Franse grens en dus een heel eind van het front verwijderd, toch heel wat obussen. Zeven grote projectielen waren afgevuurd door de zware Duitse artillerie, die haar kanonnen had opgesteld in de bossen van Klerken. Ze waren eigenlijk voor Hondschoote bestemd. Op de lijst van de militaire doden van de Eerste Wereldoorlog staat ook Gabriel Taccoen, één van de 2 vliegeniers die het dorp Leisele had. In 1996 werd de dorpskom van Leisele als dorpsgezicht beschermd.

Kenmerken

In een met stenen omheind perk staat een vierkante zuil op een geprofileerd, vierkantig voetstuk dat bovenaan afgewerkt is met een klein driehoekig fronton, dat aan de achterzijde herhaald wordt. De verjongende zuil wordt opzij gesteund door twee halve cilinders. De top heeft een spitsboogvormige bekroning, op de vier hoeken met acanthusbladeren versierd en een kruis in het midden. Vooraan tegen het voetstuk is een hardstenen gedenkplaat geplaatst. Op de gedenkzuil: bovenaan "1914-1918", de namen met sterfdatum en -plaats, chronologisch gerangschikt, onderaan: "Hulde aan onze gesneuvelden". Op het voetstuk: onderaan in vlakreliëf een compositie met oorlogstrofeeën (helm, oorlogskruis, gekruist geweer en sabel, eiken- en palmtakken). Op de gedenkplaat "Gesneuvelden 1940-45", de namen, en één "burgerlijk slachtoffer".

Hoogte: 373 centimeter, breedte: 120 centimeter, diepte: 171 centimeter.

Uitvoering: 1921 (gedateerd).

  • DEN BAES J.(eindred.), "Momenten van Oorlog in Vredestijd. Een tocht langs Oorlogserfgoed in Veurne-Ambacht", V.V.V. s Alveringem, Lo-Reninge, Veurne, Veurne-Ambacht, Koksijde, 2004.
  • JACOBS M., "Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen", Deel 2, Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996.

Bron: WOI Relict (962): Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden (Leisele - WOI-WOII)

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leiseledorp

Leiseledorp (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.