erfgoedobject

Gedenkmuur militaire en burgerlijke doden

bouwkundig element
ID
213264
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213264

Juridische gevolgen

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Het monument staat op de zuidwesthoek van het kerkhof, op het kruispunt van de Poperingestraat met de Sulferbergstraat.

Historische Achtergrond

Het monument was een initiatief van de V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders). Het werd onthuld op 5 oktober 1924 en aan de gemeente overhandigd.

Kenmerken

Monument uit witte natuursteen opgesteld in daartoe speciaal aangelegd bloemperk met podium. Brede muur uit witte natuursteen, waartegen in het midden, op een geprofileerd voetstuk, het beeld staat van een engel met gedrapeerd kleed, lange gekrulde haren en lange vleugels. Hij houdt in de rechterhand een bazuin, terwijl hij de armen gekruist voor de borst houdt. Achter deze engel op de bovenzijde van de muur liggen twee palmbladtrossen. Op de muur zijn links en rechts reliëfvoorstellingen aangebracht: links een gevallen soldaat, in volle uitrusting liggend tegen zijn ransel, met een landschap op de achtergrond, rechts een gevallen burger (boer) met pet op en klompen aan, liggend op zijn arm eveneens tegen de achtergrond van een landschap. Op de sokkel: in het midden "Ter nagedachtenis der slachtoffers van Westoutre", "oorlog 1914-1918", onderaan in reliëf op twee gekruiste palmtakken, een wapenschild met een Belgische leeuw. Op de muur onder de reliëfs: op het linkerdeel "Soldaten" (1914-18), chronologisch gerangschikt; op het rechterdeel "Burgers" (1914-18), de namen chronologisch gerangschikt "Oorlogsslachtoffers 1940-1945 soldaten", de namen chronologisch gerangschikt. Van links naar rechts: "Laat ons manmoedig sterven voor onze broeders en geen schandvlek werpen op onze roem. (I. Mach. IX.10)". Hoogte: 321 centimeter, breedte: 464 centimeter, diepte: 216 centimeter.

Uitvoering: K. De Mey (gesigneerd op het standbeeld).

  • JACOBS M., "Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen", Deel 2, Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996.

Bron     : WOI Relict (171): Gedenkmuur militaire en burgerlijke doden (Westouter - WOI-WOII)
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Opgaande treurwilg als vredesboom

  • Is gerelateerd aan
    Parochiekerk Sint-Eligius

  • Is deel van
    Westouter


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gedenkmuur militaire en burgerlijke doden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213264 (Geraadpleegd op )