Duitse mitrailleurspost Tobruk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Ramskapelle
Straat Ramskapellestraat
Locatie Ramskapellestraat zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Duitse mitrailleurspost Tobruk

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als monument Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1999.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Spoorwegberm of Frontzate Nieuwpoort-Diksmuide

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO II

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Gelegen op de kruising van de voormalige spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide met de Ramskapellestraat, op circa 600 meter ten noorden van het centrum van Ramskapelle. Vlakbij ligt de Belgische militaire begraafplaats en een provinciale naamsteen.

Historische Achtergrond

Het zou gaan om een Duitse mitrailleurspost, een Tobruk uit de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse opperbevel had de opdracht gegeven voor de bouw van een tweede linie in het binnenland. Tussen de eerste linie (aan de kust) en de tweede linie moesten er zogenaamde "Riegelstellungen" komen. Dit waren rechtstreekse verbindingslinies tussen beide linies, met als doel zijdelings uitvallen van de vijand te kunnen verhinderen, indien deze door de eerste linie doorgebroken zou zijn. De spoorwegbedding vormde een ideale barrière voor een dergelijke "Riegelstellung". Deze Tobruk zou via een loopgraaf in verbinding gestaan hebben met de 2 betonconstructies uit de Tweede Wereldoorlog, die zich in de weide ten zuidwesten van deze mitrailleurspost bevinden.

Kenmerken

Zeshoekige constructie van circa 245 centimeter lang en 225 centimeter breed, opgetrokken uit rode baksteen met bovenaan een betonnen gedeelte, waarin een rode opening zit. Binnenin zijn enkele nisjes uitgespaard. Aan de westkant zit een toegangsopening met trapje.

  • HULSTAERT W. (VIOE), "Algemeen inplantingsplan frontzate Nieuwpoort-Diksmuide", opgemaakt ter ondersteuning van het project "Landinrichtingsproject De Westhoek. Deelproject Oude Spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide. Consolidatieproject oorlogsrestanten Eerste Wereldoorlog", in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen. 25/04/2005.
  • Informatie meegedeeld door Frank Philippart (Simon Stevin-stichting) d.d. 19.11.2004.
  • Plantekening opgemaakt door architect W. Hulstaert (VIOE) in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij - Afdeling Brugge.

Bron: WOI Relict (1628): Duitse mitrailleurspost Tobruk (Ramskapelle - WOII)

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ramskapellestraat

Ramskapellestraat (Nieuwpoort)

maakt deel uit van Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide

Diksmuide, Lampernisse, Pervijze, Stuivekenskerke (Diksmuide), Nieuwpoort, Ramskapelle (Nieuwpoort)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.