erfgoedobject

Duitse mitrailleurpost type Tobruk

bouwkundig element
ID
213433
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213433

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op de kruising van de voormalige spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide met de Ramskapellestraat, op circa 600 meter ten noorden van het centrum van Ramskapelle. Vlakbij ligt de Belgische militaire begraafplaats en een provinciale naamsteen.

Historische achtergrond

Het gaat om een Duitse mitrailleurpost, een Tobruk uit de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse opperbevel had de opdracht gegeven voor de bouw van een tweede linie in het binnenland. Tussen de eerste linie (aan de kust) en de tweede linie moesten er zogenaamde Riegelstellungen komen. Dit waren rechtstreekse verbindingslinies tussen beide linies, met als doel zijdelings uitvallen van de vijand te kunnen verhinderen, indien deze door de eerste linie doorgebroken zou zijn. De spoorwegbedding vormde een ideale barrière voor een dergelijke Riegelstellung. Deze Tobruk zou via een loopgraaf in verbinding gestaan hebben met de twee betonnen posten, die zich in de weide ten zuidwesten van deze mitrailleurpost bevinden.

Kenmerken

Zeshoekige constructie van circa 245 centimeter lang en 225 centimeter breed, opgetrokken uit rode baksteen met bovenaan een betonnen gedeelte, waarin een rode opening zit. Binnenin zijn enkele nisjes uitgespaard. Aan de westkant zit een toegangsopening met trapje.

  • HULSTAERT W. 2005: Algemeen inplantingsplan frontzate Nieuwpoort-Diksmuide, opgemaakt ter ondersteuning van het project Landinrichtingsproject De Westhoek. Deelproject Oude Spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide. Consolidatieproject oorlogsrestanten Eerste Wereldoorlog, onuitgegeven rapport VIOE in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen.
  • HULSTAERT W. s.d.: plantekening.
  • Informatie meegedeeld door Frank Philippart (Simon Stevin-stichting), 19 november 2004.

Bron: WOI Relict (1628): Duitse mitrailleurspost Tobruk (Ramskapelle - WOII)
Auteurs: Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide

  • Is deel van
    Ramskapellestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duitse mitrailleurpost type Tobruk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213433 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.