Beschermd monument

Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID
12013
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12013

Besluiten

Spoorwegberm en sites met walgracht
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3437

Beschrijving

De gedesaffecteerde spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide, ook gekend als de frontzate, is beschermd als monument. De bescherming omvat de oude spoorwegbedding, verschillende bunkers, het station van Ramskapelle en andere oorlogsrelicten, zoals een oorlogsmonument en een militaire keuken.Waarden

De gedesaffecteerde spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde van belang voor de internationale en politieke geschiedenis, welke in 1914 resulteerde in het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Als zijnde van belang voor de militaire geschiedenis. Het betreft het sluitstuk van de Belgische verdedigingslinie tegen het Duitse leger; door de onderwaterzetting van de IJzervlakte in 1914, waarbij de spoorwegdijk als waterkering fungeerde kon de opmars van de Duitsers worden gestopt.
Als interessant document voor de krijgskunde, welke een specifieke en tijdsgebonden manier van oorlogsvoering weerspiegelt.
Als gedenkteken voor de "Grooten Oorlog" heeft dit site ongetwijfeld een emotionele waarde, welke erkend dient te worden.

historische waarde

Als zijnde van belang voor de internationale en politieke geschiedenis, welke in 1914 resulteerde in het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Als zijnde van belang voor de militaire geschiedenis. Het betreft het sluitstuk van de Belgische verdedigingslinie tegen het Duitse leger; door de onderwaterzetting van de IJzervlakte in 1914, waarbij de spoorwegdijk als waterkering fungeerde kon de opmars van de Duitsers worden gestopt.
Als interessant document voor de krijgskunde, welke een specifieke en tijdsgebonden manier van oorlogsvoering weerspiegelt.
Als gedenkteken voor de "Grooten Oorlog" heeft dit site ongetwijfeld een emotionele waarde, welke erkend dient te worden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide

Diksmuide, Lampernisse, Pervijze, Stuivekenskerke (Diksmuide), Nieuwpoort, Ramskapelle (Nieuwpoort)
De spoorwegbedding van de in 1974 gedesaffecteerde spoorlijn nummer 74 tussen Diksmuide en Nieuwpoort vormde het sluitstuk van de Belgische verdedigingslinie tegen het Duitse leger.

Is de omvattende bescherming van

Duitse mitrailleurspost Tobruk

Ramskapellestraat zonder nummer (Nieuwpoort)
Het zou gaan om een Duitse mitrailleurspost, een Tobruk uit de Tweede Wereldoorlog. Gelegen op de kruising van de voormalige spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide met de Ramskapellestraat.


Duitse mitrailleurspost Tobruk Kanaal Veurne - Nieuwpoort

Pieter Deswartelaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Betonnen constructie gelegen in de berm, op de hoek van het veld net ten zuiden van de brug over het kanaal Veurne-Nieuwpoort, ter hoogte van de kruising van de zogenaamde "Frontzate" met de Pieter Deswartelaan.


Medische post spoorwegbedding

Diksmuidse Weg zonder nummer (Nieuwpoort)
Gelegen ten zuidwesten van de voormalige spoorwegbedding, op circa 200 meter ten zuiden van de kruising van de spoorwegbedding met de toegangsweg naar de boerderij Diksmuidseweg nummer 5 (Hoeve Grote Schrinkelschrans).


Militaire keuken Koolhofput

Pieter Deswartelaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Vermoedelijk gaat het hier om de restanten van een keuken, gelegen tussen de noordelijke uitloper van het spaarbekken "Koolhofput" en de voormalige spoorwegbedding.


Mitrailleurspost Villa Bertha

Ramskapellestraat zonder nummer (Nieuwpoort)
Het gaat om een Belgische mitrailleurspost, gelegen in de berm langs de voormalige spoorwegbedding Nieuwpoort – Diksmuide.


Station Ramskapelle

Hemmestraat 30 (Nieuwpoort)
Tijdens de late 19de eeuw werd in Ramskapelle, langs de uit 1868 daterende spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide, een eenvoudig stationnetje opgetrokken. Het behoorde tot een typegebouw dat de Belgische spoorwegen omstreeks 1890 invoerden.