Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Spoorwegberm of Frontzate Nieuwpoort-Diksmuide

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
25628
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25628

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De spoorwegbedding van de in 1974 gedesaffecteerde spoorlijn nummer 74 tussen Diksmuide en Nieuwpoort vormde het sluitstuk van de Belgische verdedigingslinie tegen het Duitse leger.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide

Diksmuide, Lampernisse, Pervijze, Stuivekenskerke (Diksmuide), Nieuwpoort, Ramskapelle (Nieuwpoort)
De spoorwegbedding van de in 1974 gedesaffecteerde spoorlijn nummer 74 tussen Diksmuide en Nieuwpoort vormde het sluitstuk van de Belgische verdedigingslinie tegen het Duitse leger.

Is de omvattende vaststelling van

Duitse mitrailleurspost Tobruk

Ramskapellestraat zonder nummer (Nieuwpoort)
Het zou gaan om een Duitse mitrailleurspost, een Tobruk uit de Tweede Wereldoorlog. Gelegen op de kruising van de voormalige spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide met de Ramskapellestraat.


Duitse mitrailleurspost Tobruk Kanaal Veurne - Nieuwpoort

Pieter Deswartelaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Betonnen constructie gelegen in de berm, op de hoek van het veld net ten zuiden van de brug over het kanaal Veurne-Nieuwpoort, ter hoogte van de kruising van de zogenaamde "Frontzate" met de Pieter Deswartelaan.


Medische post spoorwegbedding

Diksmuidse Weg zonder nummer (Nieuwpoort)
Gelegen ten zuidwesten van de voormalige spoorwegbedding, op circa 200 meter ten zuiden van de kruising van de spoorwegbedding met de toegangsweg naar de boerderij Diksmuidseweg nummer 5 (Hoeve Grote Schrinkelschrans).


Militaire keuken Koolhofput

Pieter Deswartelaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Vermoedelijk gaat het hier om de restanten van een keuken, gelegen tussen de noordelijke uitloper van het spaarbekken "Koolhofput" en de voormalige spoorwegbedding.


Mitrailleurspost Villa Bertha

Ramskapellestraat zonder nummer (Nieuwpoort)
Het gaat om een Belgische mitrailleurspost, gelegen in de berm langs de voormalige spoorwegbedding Nieuwpoort – Diksmuide.


Station Ramskapelle

Hemmestraat 30 (Nieuwpoort)
Tijdens de late 19de eeuw werd in Ramskapelle, langs de uit 1868 daterende spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide, een eenvoudig stationnetje opgetrokken. Het behoorde tot een typegebouw dat de Belgische spoorwegen omstreeks 1890 invoerden.