Hoeve Bouquetwinning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hof van Buchout, Hof van Bucholt, Buchoutwinning
Provincie Limburg
Gemeente Diepenbeek
Deelgemeente Diepenbeek
Straat Bouquetstraat
Locatie Bouquetstraat 72, Diepenbeek (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Diepenbeek (actualisaties: 15-10-2007 - 16-10-2007).
  • Adrescontrole Diepenbeek (adrescontroles: 08-11-2007 - 08-11-2007).
  • Inventarisatie Diepenbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Onroerenderfgoedrichtplan Hoogstamboomgaarden (typologisch-thematisch onderzoek: 01-01-2016 - 30-12-2018).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Bouquetwinning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Bouquetwinning met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1981.

omvat de bescherming als monument Hoeve Bouquetwinning: hooghuis
gelegen te Bouquetstraat 72 (Diepenbeek)

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1981.

omvat de bescherming als monument Hoeve Bouquetwinning: tiendenschuur
gelegen te Bouquetstraat 72 (Diepenbeek)

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1981.

omvat de bescherming als monument Hoeve Bouquetwinning: woonhuis
gelegen te Bouquetstraat 72 (Diepenbeek)

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1981.

Beschrijving

Hoeve met zeer oude inplanting. In 1244 maakt Jacobus, Heer van Diepenbeek de hoeve over aan de abdij van Villers. In de verkoopakte van 1268, toen het goed aan de abdij werd verkocht, wordt Gerardus van Buchout als leenman vermeld. De bouw van de huidige hoeve dateert van 1685.

In 1798 wordt ze, als goed van de kathedraal van Luik, verkocht aan Pierre Libotton van Hasselt.

Van het oude, omgrachte hof bleef alleen het woonhuis en de tiendenschuur bewaard. Bij het dempen der grachten stootte men op de grondvesten van een vroeger poortgebouw.

De hoeve is thans in twee delen opgesplitst, enerzijds het hooghuis en de tiendenschuur, anderzijds het woonhuis.

Hooghuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil, afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw, witgekalkt in de voorgevel, op verhoogde begane grond. Datering 1685 door middel van muurankers in de voorgevel. Van de oorspronkelijke muuropeningen in mergelstenen omlijsting met negblokken, bleef slechts één bewaard: een gedicht raampje in de achtergevel.

De voorgevel is thans voorzien van rechthoekige vensters in houten kozijnen, in de achtergevel onder I-balken. De deur, rechthoekig onder metalen latei, bevindt zich thans in het recent aanbouwsel, tegen de voorgevel opgetrokken. De rechterzijgevel behield zijn oorspronkelijke rijke vakwerkconstructie. Het woonhuis telt twee bouwlagen en acht traveeën onder steil, gebogen zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerd bakstenen gebouw met witgekalkte voorgevel. Opkamer in de eerste travee. Aangepaste muuropeningen, rechthoekig onder I-balken of in gecementeerde omlijsting. Rechthoekige deur met gecementeerde posten en I-balk met rozetten. Rechterzijgevel met aandak en vlechtingen, en een behouden houten bolkozijn onder gekoppelde ontlastingsboogjes van een platte laag en een rollaag. Twee aangebouwde traveeën in vakwerkbouw onder lessenaarsdak tegen dezelfde gevel. Verscheidene storende, recente aanbouwsels.

Ten zuidwesten van het erf, bakstenen tiendschuur (17de eeuw). Ruime, dubbele dwarsschuur van zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), gevat tussen zijgevels met aandaken en vlechtingen. Van de datering door middel van muurankers is alleen het cijfer 6 bewaard. Voorgevel geritmeerd door licht uitspringende pilasters en voorzien van twee bakstenen rondboogpoorten. Staldeuren en zolderluiken in houten omlijstingen. Twee latere haaks aangebouwde dienstgebouwtjes waarvan het linkse in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

De omgeving van hoeve Bouquetwinning bestaat voornamelijk uit grasland. De tiendeschuur en hooghuis zijn bereikbaar via een aan de oostzijde door een opgaande bomenrij afgezoomde oprijlaan vanuit de Bouquetstraat. Ten westen van het hoevecomplex bevindt zich een hoogstamboomgaard. De Biologische Waarderingskaart vermeldt de aanwezigheid van een bomenrij met een dominantie van populier (Populus) ten noorden van de hoeve. Ten zuiden van de hoeve en de boomgaard komt soortenarm permanent cultuurgrasland voor.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20 000.

Elsen, Liedewij (30-05-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Diepenbeek

Diepenbeek (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.