erfgoedobject

Standbeeld Pater Lievens

bouwkundig element
ID
214947
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214947

Juridische gevolgen

Beschrijving

Centraal op het marktplein staat het ruiterstandbeeld van pater Constant Lievens. Het is een ontwerp van beeldhouwer Josué Dupon (1864-1935) en werd gegoten in de kunstgieterij Minne te Gent. Het standbeeld werd onthuld op 11 augustus 1929, tijdens grootse feesten.

Biografie van pater Lievens

Constant Lievens werd in 1856 geboren te Moorslede. Hij was het zevende kind in een landbouwersgezin van elf. Na de dood van zijn moeder in 1867 bleef hij uit de school weg en hielp hij op de boerderij. Drie jaar later, in oktober 1870, kon hij door tussenkomst van een pastoor zijn humaniorastudies beginnen in het Klein-Seminarie te Roeselare. In 1876 beëindigde Constant Lievens de retorica, in wat men 'Het Wonderjaar' noemde van priester-leraar Hugo Verriest. Hij besliste toen om priester te worden, ging wijsbegeerte studeren aan hetzelfde Klein-Seminarie en trok in september 1877 naar het Groot-Seminarie te Brugge om er theologie te studeren. Het verlangen om jezuïet-missionaris te worden, bracht hem na één jaar theologie naar het jezuïetennoviciaat te Drongen. Op 22 oktober 1880 legde hij de kloostergeloften af. Diezelfde dag scheepte hij in te Oostende om, via Londen, voor 'altijd' naar India te reizen. Het was in die tijd de gewoonte dat missionarissen vertrokken voor de duur van hun leven, zonder ooit nog naar huis terug te keren.

Na zijn aankomst in Calcutta studeerde Constant Lievens verder in Asandol, in de provincie West-Bengalen. In 1883 werd hij te Calcutta tot priester gewijd en bleef hij nog tot het einde van dat jaar les geven aan het Saint Xaveer's aldaar. Vanuit Calcutta, de hoofdplaats voor de missie West-Bengalen, werd hij benoemd voor de missie van Chotanagpur, op 350 km ten noordwesten van Calcutta (deelstaat Bihar), waar reeds een kleine groep missionarissen werkzaam was. Hij begon zijn missieleven in Jamgain, op enkele kilometers van Ranchi. Op 25 november 1885 vestigde hij zich in Torpa waar hij de verdediging op zich nam van de bevolking, de Adibasi's, die werd uitgebuit door landeigenaars, geldschieters en 'ambtenaren'. Tevens bekeerde hij hele dorpen tot het christendom.

In 1888 werd Constant Lievens hoofdverantwoordelijke voor de missionering in Chotanagpur en verhuisde hij naar Ranchi. De bewoners kwamen van heinde en ver met hun problemen en grieven bij Lievens. Zelf reed hij als een bedreven en ervaren ruiter naar de omliggende dorpen om klachten te aanhoren. Na de kerstening van een grote gemeenschap wou Lievens de "nieuwe christenheid" voorzien van de nodige structuren: catechisten, wijkkapellen, een centrale kerk en scholen.

Ziek en uitgeput ging hij in 1891 rusten te Daarjeeling in het Himalayagebegte. Later bleek hij te lijden aan tering. Na twee maanden rust keerde hij terug naar Ranchi, "want ik heb nog zoveel te doen ...". In oktober 1892 keerde hij naar België terug voor verzorging, hopend op een mogelijke genezing. Constant Lievens stierf op 7 november 1893, na zeven jaar missioneringswerk.

Beschrijving van het gedenkteken

Op een podium met drie treden, staat een hoge rechthoekige meerledige sokkel. Alles uitgevoerd in hardsteen. Hierop is een groot bronzen ruiterstandbeeld van Pater Lievens geplaatst. De missionaris houdt het kruisbeeld in de hoogte, terwijl een inboorling namens het volk van Chotanagpur knielt om gedoopt te worden. Op het voetstuk vooraan ziet men een doopschelp. Pater Lievens zit op een paard, verwijzend naar het feit dat hij zelf als een bedreven en ervaren ruiter naar de omliggende dorpen reed om er de klachten van de mensen te horen. Stilaan werd hij de leider van een rechteloos volk.

Op de sokkel staat het opschrift: "CONSTANTINUS LIEVENS GELOOFSBODE IN INDIË GEBOREN TE MOORSLEDE OVERLEDEN TE LEUVEN 1856 – 1893".


Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Standbeeld Pater Lievens [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214947 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.