Persoon

Dupon, Josuë

ID
7203
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7203

Beschrijving

Josuë Dupon (Ichtegem, 1864 – Berchem, 1935) kwam dankzij zijn oudere broer en beeldhouwer Karel Dupon terecht in de ateliers van beeldhouwers Clemens Carbon en Modest Verlinden. Tegelijk volgde hij les aan de Stedelijke Academie te Roeselare. In 1884 vertrok hij naar Antwerpen, waar hij lessen volgde aan de Academie voor Schone Kunsten (Jozef Geefs en Jacob De Braeckeleer) en vanaf 1886/87 aan het Instituut voor Hogere Kunst bij beeldhouwer Thomas Vinçotte. In 1888 werd Josuë lid van de door zijn broer Karel opgerichte Roeselaarse Kunstkring. Hij werd eveneens lid van 'De Scalden', een groep jonge schilders, beeldhouwers en bouwmeesters te Antwerpen, die aan de basis zouden liggen van 'L'art appliquée'. In 1891 ontving Josué de gouden medaille van het Kunstsalon te Antwerpen voor zijn werk 'Samson die de leeuw verscheurt', alsook de tweede prijs van Rome. Vanaf 1905 tot in 1934 was hij leraar beeldhouwkunst aan de Antwerpse Academie. Hij was lid van het bestuurscomité van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten.

Josuë Dupon realiseerde enkele gedenktekens, waaronder de oorlogsgedenktekens van Ichtegem, Berchem, Hoogstraten en Roeselare. Hij zou vooral bekend worden als beeldhouwer van realistische dierenbeelden, vaak op een meer dan levensgroot formaat. Zo zijn er bij de Antwerpse Zoo verschillende beelden van Dupon te zien, waaronder de 'Kameeldrijver'. Daarnaast maakte hij 'zacht expressionistische stukken die sprankelen van levenslust en vooral de jonge vrouw in haar slanke naaktheid het oog laten strelen'.

Tenslotte vervaardigde hij kleine, in ivoor gesneden beelden en een serie medaillons.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002449: OW003033, Gedenkmuur, Grote Markt 1A, Ieper (DECOODT H., 2009)
  • ENGELEN C. & MARX M. 2002: Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, reeks Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, studia 90, 3 delen, Brussel, 652-655
  • De Ghulde Roose, ARTO : Biografisch lexicon plastische kunst in België [online], http://www.arto.be.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Beyaertfontein

Jan Van Rijswijcklaan (Antwerpen)
Fontein van natuursteen en brons naar een ontwerp door architect Henri Beyaert uit 1886, en twee bronzen beeldengroepen, "Samson en de leeuw" (1893) en "Briesende leeuwen" (1910) door de beeldhouwer Josuë Dupon. Aanvankelijk stonden deze fontein samen met de beelden voor de Nationale Bank aan de Frankrijklei.


Bisschoppelijk Paleis

Schoenmarkt 2 (Antwerpen)
Bisschoppelijk Paleis in classicistische stijl uit 1779-1781. Provinciaal Gouvernement van Antwerpen vanaf 1830, met provincieraadzaal door de architect Eugène Gife uit 1878.


Decanale kerk Sint-Catharina

Vrijheid 153 (Hoogstraten)
Georiënteerde kruisbasiliek ingeplant ten oosten van de Vrijheid; in 1525-1546 opgetrokken in Kempense hooggotiek, doch grotendeels heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog.


Dierentuin - Secretariaatsgebouw

Koningin Astridplein 26 (Antwerpen)
Secretariaatsgebouw van de KMDA op hoek Koningin Astridplein-Dierentuin naar ontwerp van Emile Thielens en Emiel Van Averbeke, van 1899; twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak (bitumen), de derde bouwlaag met blinde gevel verlicht door middel van glazen koepel in het dak.


Gedenkmuur wederopbouw Roeselare

Grote Markt (Roeselare)
Gedenkteken ter herinnering aan de wederopbouw van Roeselare en de toewijding van de stad aan het Heilig Hart. De toewijding van de stad aan het Heilig Hart vormde het hoogtepunt van het feestjaar 1925. Op 21 juni 1925, zijnde de feestdag van het Heilig Hart, werd de gedenkplaat onthuld.


Gedenkteken voor kunstschilder Matthijs de Visch

Dorpplaats (Lo-Reninge)
Gedenkteken voor de te Reninge geboren kunstschilder Matthijs de Visch, in 1926 opgetrokken door A. Luyten. Arduinen zuil met bronzen medaillon van beeldhouwer Josué Dupon.


Grand Hôtel Métropole

Leysstraat 27 (Antwerpen)
Monumentaal hotel in neobarokstijl op de noordelijke hoek van Leysstraat en Kipdorpvest, naar een ontwerp door Frans Van Dijk uit 1899. Gelijktijdig opgetrokken met het pendant op de zuidelijke hoek door Ernest Dieltiëns, in opdracht van de Stad Antwerpen.


Groepsbebouwing van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 2-4, Tramplein 3 (Antwerpen)
Eclectische groepsbebouwing van drie burgerhuizen met een geïntegreerd winkelpand op de hoek met het Tramplein. Het ontwerp werd getekend door Frans Van Dijk in 1901.


Handelspand in neobarokstijl

Kipdorpvest 32-34, Leysstraat 30-32 (Antwerpen)
Monumentaal handelspand in neobarokstijl op de zuidelijke hoek van Leysstraat en Kipdorpvest, naar een ontwerp van Ernest Dieltiëns. Gelijktijdig opgetrokken met het pendant op de noordelijke hoek, het Grand Hôtel Métropole ontworpen door Frans Van Dijk in 1899, in opdracht van de Stad Antwerpen.


Hotel Vandevelde

Louiza-Marialei 8 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Louis Vandevelde, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1895. Prominent gelegen op de hoek van de Louiza-Marialei en de Rubenslei, behoort het statige hotel Vandevelde tot de laatst overgebleven, voorname herenhuizen aan de rand van het Stadspark.


Kantoorgebouw Imperial Continental Gas Association

Meir 58 (Antwerpen)
Kantoorgebouw van de Imperial Continental Gas Association, een ontwerp in neo-François I-stijl door de architect Emile Thielens uit 1897, opgetrokken door de aannemer Godfried Van Bergen in 1898.


Kerk en klooster van de minderbroeders-kapucijnen

Korte Winkelstraat 1 (Antwerpen)
Kerk en klooster van de minderbroeders-kapucijnen, vóór de Franse revolutie gevestigd aan de Paardenmarkt, die na terugkeer in Antwerpen in 1856 hun intrek namen in het gewezen oostmallenklooster in de Korte Winkelstraat. Klooster toe te schrijven aan architect Heliodore Leclef uit 1866-1867, neogotische Sint-Franciscuskerk uit 1892.


Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Leopold de Waelplaats 1 (Antwerpen)
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Gebouwd tussen 1884-90 in opdracht van het stadsbestuur met financiële tussenkomst van de Staat voor het in 1804 door Napoleon in het Minderbroedersklooster ingerichte museum.


Nationale Bank van België

Frankrijklei 164-166, Leopoldplaats 8 (Antwerpen)
Het bankgebouw van de Nationale Bank werd ontworpen door Hendrik Beyaert in een exuberante eclectische bouwstijl en werd in gebruik genomen in 1879.


Oorlogsgedenkteken

Markt (Ichtegem)
Monument voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In 1923 wordt het 'monument voor de gesneuvelden' naar ontwerp van de Ichtegemse beeldhouwer Josué Dupon op de Markt opgericht.


Oorlogsmonument ontworpen door Van Averbeke en Dupon

Elisabethlaan, Koninklijkelaan (Antwerpen)
Oorlogsmonument ontworpen door architect Emiel Van Averbeke en beeldhouwer Josuë Dupon en opgericht ter ere van de gesneuvelden van 1914-1918.


Parochiekerk Sint-Michiel

Markt (Ichtegem)
De kerk wordt aan de oostzijde gemarkeerd door een romaanse toren en het vroegere romaanse koor (nu in gebruik als oostportaal) en transept.


Rijksnormaalschool

Karel Lodewijk Ledeganckstraat 4-8 (Gent)
Rijksnormaalschool met bijhorende lagere oefenschool en kindertuin. Complex neogotisch gebouw met vier vleugels rondom een onregelmatig rechthoekig binnenplein en kleine losse bijgebouwen in de door een muur met ijzeren hekken afgesloten zijtuinen. Volgens archiefstukken opgetrokken in 1879-1882 naar ontwerp van E. Willame en P. Goovaerts, architecten van de dienst Burgerlijke Gebouwen van Brabant.


Stadhuis Hoogstraten

Vrijheid 149 (Hoogstraten)
Oorspronkelijk stadhuis in laatgotische bak- en zandsteenstijl naar ontwerp van Rombout II Keldermans.


Standbeeld Frederik de Merode

Frederik de Merodeplein (Antwerpen)
Standbeeld, onthuld in 1905 naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid. Het monument in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, werd ontworpen door de architect Emile Thielens, met een beeldengroep en reliëfs door de beeldhouwer Josuë Dupon.


Standbeeld Pater Lievens

Marktplaats (Moorslede)
Standbeeld van de in Moorslede geboren missionaris Constant Lievens, ingehuldigd in 1929.


Stedelijke begraafplaats

Blekerijstraat (Roeselare)
Aangelegd op een perceel aan de Groenestraat in 1806, nadat Napoleon Bonaparte in 1804 het begraven rondom de kerken had afgeschaft. Sindsdien steeds uitgebreid; circa 1910 met een aansluitend perceel aan de Blekerijstraat en later nog verder in westelijke richting. Heden gelegen binnen het stratenblok gevormd door Blekerijstraat, Groenestraat, Westlaan en Molenstraat. Op de begraafplaats bevinden zich verschillende ereperken en oorlogsgedenktekens.


Winkelhuis in eclectische stijl

Leysstraat 23-25 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Louis Heye-Hammers, naar een ontwerp door de architect Louis Hamaide uit 1899. Het beeldhouwwerk werd uitgevoerd door Josuë Dupon.

Opdrachtgever van

Huis De Reyger, woning en atelier van Josuë Dupon

Guldenvliesstraat 40-42 (Antwerpen)
Woonhuis en atelier van beeldhouwer Josuë Dupont, een West-Vlaming die zich na zijn studies aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen vestigde. De woning werd in 1898 ontworpen door architect Jules Hofman.


Thema's

Ontwerper van

Berchemboslaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dupon [online], https://id.erfgoed.net/personen/7203 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.