erfgoedobject

Oorlogsmonument voor de gefusilleerden van Fort 5

bouwkundig element
ID
216136
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216136

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op de hoek met de Mariënlaan staat op het driehoekige graspleintje een oorlogsmonument dat werd opgericht in 1937 ter herdenking van de gefusilleerden van Fort 5. Het als altaar opgevatte hardstenen monument met sokkel en treden uit ruw behakte, gefreinde steen, is bekroond met een in halfronde nis gevat kruis. Rond dit laatste is de tekst "Ceciderunt pro patria pro rege et liberate" weergegeven. Tegen de achterwand zijn de namen van de gefusilleerden aangebracht. Volgens inscripties in de sokkel is het uitgevoerd door Cl. Jonckheer Fils, in opdracht van de "bond nooit vergeten".

  • MENS A. & HENS P. 2010: Edegem herdenkt haar oud-strijders. De oorlogsmonumenten van Edegem, Edegem, De Zonneblusser 33.4, 1325-131.

Bron     : -
Auteurs :  Van Severen, Elke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsmonument voor de gefusilleerden van Fort 5 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216136 (Geraadpleegd op )