erfgoedobject

Villa Coppin met portierswoning

bouwkundig element
ID
216239
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216239

Juridische gevolgen

Beschrijving

Cottage-getinte villa met omringende tuin, gebouwd in opdracht van Pieter Frans Coppin-Van Geetsom, oprichter van de leerlooierij Tanneries de Saventhem. De woning werd ontworpen door de architecten Clément Verhas en Antoine Laenen zoals blijkt uit inscripties in de sokkel van de hekkenpijler aan de straat en in de onderbouw van de villa. De villa werd samen met de portierswoning(?), vandaag Onderwijsstraat 3, kadastraal geregistreerd in 1920.

De monumentale villa, ingeplant op een oorspronkelijk driehoekig perceel vlak bij de spoorlijn en het station, is een gaaf bewaard voorbeeld van een directeurswoning zoals die naar aanleiding van de industriële ontwikkeling op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw het beeld van Zaventem kwamen verrijken, zie gemeente-inleiding. De ingang bevindt zich aan de westzijde aan het Karel Quitmannplein en bestaat uit een driedelig ijzeren hek tussen pijlers met art-nouveaumotieven en een sokkel met vermelding 'Cl. Verhas/ et/ Ant. Laenen/ architectes/ 1920'. De aansluitende omheiningsmuur heeft een onderbouw van hardsteenblokken met bossage, verhoogd met baksteen en hardstenen dekplaten waarop ijzeren hekken tussen kleine pijlers.

De rijkelijk uitgewerkte en onderkelderde villa telt twee à drie bouwlagen onder overkragende, complexe leien bedaking met diverse dakkapellen en pirons. Het geheel, bestaande uit sterk verspringende volumes met een afwisseling van diverse gevels, is opgetrokken uit rode baksteen met veelvuldige verwerking van hardsteen voor onder meer de onderbouw met bossage, omlijstingen, hoekkettingen en sculpturale elementen. De afwisseling van sterk variërende muuropeningen, erkers, loggia's en balkons verlenen het geheel een sterk dynamisch karakter, waarbij sgraffitopanelen, imitatievakwerk en sculpturale elementen zoals bekronende uilen- en hondenbeeldjes en saterkopconsoles zorgen voor een verzorgde detailafwerking. Het schrijnwerk bleef grotendeels bewaard. Vernieuwde metalen deur in de westgevel met initialen J en C.

Het interieur kon niet bezocht worden.

De eenvoudig uitgewerkte portierswoning is gelegen ten oosten van de villa: het betreft een bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder kunstleien zadeldak met de nok loodrecht op de Onderwijsstraat. De lijstgevel, centraal onderbroken voor een puntgevel, wordt gemarkeerd door rechthoekige spaarvelden met aflijnende baksteenfriezen. De steekbogige muuropeningen zijn gevat in een bakstenen bandomlijsting met hardstenen hoek- en sluitstenen, de borstweringen gedecoreerd met spiegels en overhoekse baksteenfriezen. Ten dele vernieuwd schrijnwerk en aflijnende houten kroonlijst. Het uitzicht van de zijgevels sluit hierbij aan.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling I (Zaventem), 1920/29.

Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Leerlooierij Tanneries de Saventhem

  • Is deel van
    Vilvoordelaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa Coppin met portierswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216239 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.