erfgoedobject

Neotraditioneel burgerhuis

bouwkundig element
ID: 217206   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217206

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Neotraditioneel burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem
    Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980

Beschrijving

Deze grote woning is het resultaat van vier bouwfases, waarin een kleine woning uit 1888 telkens werd uitgebreid.

Charles De Roeck ontwierp in 1888 een woning van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in opdracht van Van Oosterzee, die woonde in Berchem in de Driekoningenstraat 112. Het was een half vrijstaande woning, met een lijstgevel die door het rode bakstenen parement met speklagen, de noppen en de natuurstenen waterlijsten boven de segmentboogvensters, een neotraditioneel karakter had. De toegang tot de woning zat in de zijgevel, toegankelijk via een smeedijzeren hek rechts.

In 1890 tekende De Roeck de plannen voor de uitbreiding met een bureel, magazijn en aanhorigheden, waarbij het bestaande gebouw rechts met twee traveeën van twee bouwlagen wordt uitgebreid, onder zadeldak. Een verbouwing waarvoor zowel in 1910 en 1911 een dossier werd ingediend, laat zien dat er van de aanbouw enkel nog de poort onder plat dak overschiet. Op dat moment tekent Gustave Fierens een verhoging van de poorttravee met een bouwlaag onder plat dak. In 1935 ten slotte, wordt het volledige gebouw met één bouwlaag verhoogd tot het huidige volume.

Bij de verbouwingen werden telkens de materialen en verhoudingen van het basisvolume gerespecteerd. Het gebouw telt nu drie bouwlagen en drie traveeën onder plat dak. De rode bakstenen gevel heeft een hardstenen plint en witte natuurstenen speklagen. De segmentbogige muuropeningen zijn door doorlopende natuurstenen waterlijsten verbonden. De poort is bewaard, met glas in lood in het bovenlicht; schrijnwerk van ramen en kroonlijst is vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1888 # 945, 1890 # 1562, 1910 # 527, 1911 # 1840, 1275 # 3014.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 140.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neotraditioneel burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217206 (Geraadpleegd op 13-07-2020)