Feestpaleis met café

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Ooststraat
Locatie Ooststraat 1-3, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Feestpaleis met café

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Feestpaleis met café

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Feestpaleis met café, administratieve lokalen en feestzaal gebouwd in opdracht van de Socialistische Maatschappij "De Voorzorg" naar ontwerp van G. Boghemans (Menen). Ingebruikname in 1930. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verkocht aan de Bank van Roeselare waardoor de naam veranderde in Patria, naar de maatschappij die het toen beheerde. In 1952 overgenomen door S.V. Pax die opteerde voor een gesplitste uitbating van de zaal Pax voor film en toneel (nummer 3) en het café (nummer 1). In 1974 werd de herberg getransformeerd tot De Nieuwe Beiaard, waarbij de winkelpui verbouwd werd.

Nummer 1. Rode baksteenbouw met verwerking van arduin; vier traveeën en drie bouwlagen. Strakke gevelordonnantie, enigszins aansluitend bij de geometrische art deco. Markant middenrisaliet van twee traveeën, op de bovenverdieping afgelijnd door met arduin beklede lisenen uitlopend in een soort van getrapt pseudo-fronton met driehoekig reliëf; oorspronkelijk bekronende wereldbol. Hoge rechthoekige vensters met uitgelengde vorm in de smalle zijtravee. De huidige houten café-pui met eerder rustiek uitzicht vervangt een strakkere compositie aansluitend bij de bovenverdieping.

Nummer 3. Aanleunende poortravee (samen ontworpen met nummer 1) met contrasterend parement van gele baksteen en brede arduinen aflijning onder de gootlijst in overstek. Ook specifieke ordonnantie met poortomlijsting, puilijst en overhoekse erker, met glaspartij geflankeerd door getrapte lisenen, ter aanduiding van de trappartij. Behouden glas in lood in het soort van bovenlicht boven de puilijst. Interieur met dieperin liggende toneel/filmzaal toegankelijk via gang met affichekasten; zaal voorzien van scène en parterre en overkragend balkon; dubbele ijzeren art deco dubbele bordestrap naar de balkons.

  • Stadsarchief Roeselare, 200/1937, 8/1973.
  • DELBECKE J., e.a., Monumentenzorg in Roeselare, Roeselare, 1994, p. 60.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ooststraat

Ooststraat (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.