Huis In den Gulden Blieck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Ooststraat
Locatie Ooststraat 33, 33A, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woonhuis en winkel In den Gulden Blieck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Winkel In den Gulden Blieck en poortgebouw

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig woonhuis met aanpalende winkel "In den Gulden Blieck" van Callebert-Demeester in eclectische stijl, in 1906 gebouwd naar ontwerp van Huib Hoste (Brugge). Uitgestrekte, ten dele bewaarde magazijnen uit de jaren 1930, gelegen in de Henri Horriestraat sloten bij het pand aan. In 1933 voerde Huib Hoste een grondige verbouwing uit van de begane grond waarbij woning en winkel samengevoegd werden tot een grote, eigentijdse winkelpui. In 1934 ontwierp Huib Hoste een kleine woning tegen de achtergevel van de winkel (heden onherkenbaar gewijzigd). In 1958 en 1982 verbouwingen aan de winkelpui met onderverdeling in twee handelsruimten in 1982.

Samenstel van drie bouwlagen en negen traveeën onder leien mansardedak met woning links en winkelhuis rechts. Afwisselend gebruik van lichte en donkere baksteen. Sierlijke muurankers. Bewaarde bovenbouw met onderscheiden gevel- en travee-indeling per bouwlaag, doch met de rondboog als leidmotief. Getande kroonlijst onderbroken voor het kleine dakvenster met gedrukte tuitgevel boven de linkertravee van het woonhuis en een bredere rechts met ijzeren windwijzer waarin een vogel-vismotief verwijzend naar de winkelnaam "In den Gulden Blieck"; water-monsterfiguren op de flankerende schouderstukken. Ritmerende, omlopende rondbogige druiplijsten van geglazuurde baksteen: op de tweede bouwlaag omschrijven ze de gekoppelde dito vensters van de linker travee en de brede winkelramen gescheiden door een blinde nis, oorspronkelijk verrijkt met sgraffito. Gelijkaardige druiplijsten op de lagere derde laag, hier als individuele belijning van de gelijkvormige rondboogvensters. In de centrale travee van het winkelgedeelte, merkwaardige loggia met drieledige rondboogarcade op de marmeren zuilen met teerlingkapiteel; sierlijke smeedijzeren leuningen. Behouden houtwerk met verticale roedeverdeling in de bovenlichten en halfronde dakvensters. Volledig verbouwde begane grond.

  • Stadsarchief Roeselare 59/1906, 266/1933.
  • DELBECKE J., e.a., Monumentenzorg in Roeselare, Roeselare, 1994, p. 38.
  • SMETS M., Huib Hoste, voorvechter van een vernieuwde architectuur, Brussel, 1972, p. 33 e.v.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ooststraat

Ooststraat (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.