erfgoedobject

Eclectisch postgebouw ontworpen door Jules Coomans

bouwkundig element
ID
23517
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23517

Juridische gevolgen

Beschrijving

Postgebouw in eclectische stijl gebouwd tussen 1901 en 1903 naar ontwerp van Jules Coomans (Ieper). Gebouw op L-vormige plattegrond met later overdekte, ingesloten binnenkoer aan de kant van de H. Horriestraat. In gebruik als post tot 1977, heden herbestemd als Albrecht Rodenbach studie- en documentatiecentrum. Twee bouwlagen en zeven traveeën + negen traveeën. Bakstenen gevel met gebruik van arduin en witte natuursteen; sokkel met kelderverdieping in rustica. Neogotische inslag in de registerindeling van de gevelopstand, afgelijnd door een geajoureerde balustrade tussen postamenten met heraldische leeuwen. Typisch linker risaliet met trapgevel met onderscheiden ritmering voor de getoogde muuropeningen, met voornamelijk kloosterkozijnen, onderling gekoppeld of, aan weerszij van het centrale kruisvenster op de bovenverdieping. Ornamenten ontleend aan de gotische vormentaal, als kruisbloemen, fialen en korfboogarcade op slanke colonnetten onder geprofileerde druiplijst verrijkt met hogels. Gelijkaardige gevelopstand en -versiering aan de H. Horriestraat. Kenmerkend voor het toenmalige postgebouwtype is de meer eclectische hoektoren onder leien tentdak met ijzeren naaldspits; markante afgeronde erkertjes met leien bedaking tussen wapenschilden. Interieur met tot eenheidsruimte omgebouwde lokettenzaal; resterende gietijzeren kolommen en ijzeren balklaag met troggewelven. Voormalige conciërgewoning op de bovenverdieping.

  • DELBECKE J. e.a., Monumentenzorg in Roeselare, Roeselare, 1994, p. 27-28.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eclectisch postgebouw ontworpen door Jules Coomans [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23517 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.