Eclectisch postgebouw ontworpen door Jules Coomans

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Ooststraat
Locatie Ooststraat 35, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Eclectisch postgebouw ontworpen door Jules Coomans

Deze bescherming is geldig sinds 11-12-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Postgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepostkantoren
Stijleclecticisme
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Postgebouw in eclectische stijl gebouwd tussen 1901 en 1903 naar ontwerp van Jules Coomans (Ieper). Gebouw op L-vormige plattegrond met later overdekte, ingesloten binnenkoer aan de kant van de H. Horriestraat. In gebruik als post tot 1977, heden herbestemd als Albrecht Rodenbach studie- en documentatiecentrum. Twee bouwlagen en zeven traveeën + negen traveeën. Bakstenen gevel met gebruik van arduin en witte natuursteen; sokkel met kelderverdieping in rustica. Neogotische inslag in de registerindeling van de gevelopstand, afgelijnd door een geajoureerde balustrade tussen postamenten met heraldische leeuwen. Typisch linker risaliet met trapgevel met onderscheiden ritmering voor de getoogde muuropeningen, met voornamelijk kloosterkozijnen, onderling gekoppeld of, aan weerszij van het centrale kruisvenster op de bovenverdieping. Ornamenten ontleend aan de gotische vormentaal, als kruisbloemen, fialen en korfboogarcade op slanke colonnetten onder geprofileerde druiplijst verrijkt met hogels. Gelijkaardige gevelopstand en -versiering aan de H. Horriestraat. Kenmerkend voor het toenmalige postgebouwtype is de meer eclectische hoektoren onder leien tentdak met ijzeren naaldspits; markante afgeronde erkertjes met leien bedaking tussen wapenschilden. Interieur met tot eenheidsruimte omgebouwde lokettenzaal; resterende gietijzeren kolommen en ijzeren balklaag met troggewelven. Voormalige conciërgewoning op de bovenverdieping.

  • DELBECKE J. e.a., Monumentenzorg in Roeselare, Roeselare, 1994, p. 27-28.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ooststraat

Ooststraat (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.