Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Graslei
Locatie Graslei 1, 2, 2A, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, uit de eerste helft van de 17de eeuw, volledig hersteld in 1911. Voorgevel van vier traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping, onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); trapgevel verankerd door middel van versierde gevelankers; plint, hoekstenen, negblokken, vensterkruisen enzovoort van Franse zandsteen. Talrijke waterlijsten ter hoogte van vensterdorpels. Doorlopende tussendorpel van begane grond rust op consoles. Gekoppelde vensters ontlast door middel van alternerend zand- en bakstenen boogstenen. Rechthoekige kelderdeur met steektrap en latei op consoles. Zijgevel langs de Leie bestaande uit een vier traveeën brede en drie bouwlagen hoge trapgevel en een twee traveeën brede lijstgevel; lijstgevel springt vooruit ten opzichte van geknikte trapgevel; in overstek op twee rondbogen op zware consoles boven kelderverdieping; kelderdeur bereikbaar van de straat via trap. Bakstenen en verankerde trapgevel voorzien van kruiskozijnen en uitspringende panelen op borstweringen. Twee deurvensters met houten balustrade op de tweede bouwlaag; geveltop doorbroken door oculus met zandstenen omlijsting, druiplijst en afhangende voluten.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Graslei

Graslei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.