Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Korenlei
Locatie Korenlei 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1952.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Graslei en Korenlei

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis met trapgevel (6 trappen + topstuk), drie bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak (pannen), met vermoedelijke kern uit de 17de eeuw doch volledig heropgericht met vernieuwd materiaal in begin 20ste eeuw. Traditionele bak- en zandsteenarchitectuur (Franse kalkzandsteen) met gekoppelde kruiskozijnen met ontlastingsboogjes en glas in lood; bolkozijnen met negblokken in geveltop geflankeerd door onversierde cartouches.

Gewijzigde begane grond met kelderluik en rechthoekige deur zie patroon van nummer 1. Achterpuntgevel en twee bijbouwen uitkomend op de Leie: een eerste aanleunend tegen de zijgevel van nummer 1, van twee traveeën met smalle kruiskozijnen en afgelijnd met recentere kantelenrij. Iets achter inspringend gebouw met twee bouwlagen onder lessenaarsdak (pannen) met twee en zes traveeën van licht getoogde vensters.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Korenlei

Korenlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.