Romaanse patriciërswoning De Kleine Sikkel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Nederpolder
Locatie Nederpolder 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Romaanse patriciërswoning De Kleine Sikkel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument De Kleine Sikkel
gelegen te Nederpolder 2 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1943.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlromaans
Datering13de eeuw, vóór WO I

Beschrijving

Dit imposante gebouw staat bekend als De Kleine Sikkel en dateert uit het begin van de 13de eeuw. Het huidige uitzicht is het resultaat van een restauratie van 1912. De voorgevel is een brede gekanteelde schermgevel uit Doornikse kalksteen die typisch is voor de eerste stenen woonhuizen in de stad.

Historiek

Dit voormalig steen, genaamd De Kleine Sikkel, is genoemd naar de patriciërsfamilie Van der Zickelen die in de 14de eeuw zowel De Kleine Sikkel als De Grote Sikkel en De Achtersikkel bezat.

Naast de voorgevel die in 1912 in zijn oorspronkelijke staat hersteld werd, is van dit karakteristiek Gents burgerhuis uit het begin van de 13de eeuw enkel de merkwaardige overwelfde kelder op zijn zware romaanse zuilen bewaard gebleven. Vóór de restauratie van 1912 zag de voorgevel eruit als een typisch 19de-eeuwse bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters en een deur, afgelijnd door een kroonlijst.

Beschrijving

Het betreft een massieve, gekanteelde en horizontaal gerichte lijstgevel van drie bouwlagen en acht traveeën, opgetrokken uit onregelmatig gekapte Doornikse kalksteen.

De rechthoekige tweelichten met deelzuiltjes zijn gevat tussen smalle horizontale waterlijsten en zijn voorzien van stenen ontlastingsbogen. De geprofileerde lijsten onder en boven de vensters beklemtonen de horizontale lijnvoering.

De dichtgemaakte rechthoekige deur met bordestrap is overdekt met een spitse ontlastingsboog op consoles. In het blinde boogveld versierd met gotische tracering, prijkt een wapenschild met drie sikkels, een verwijzing naar de familie vander Sickelen.

De verankerde zijgevel telt twee bouwlagen. Het gaat om een lijstgevel van Doornikse kalksteen met rechthoekige vensters voorzien van lekdrempels.

De achtergevel was oorspronkelijk gevormd door drie puntgevels. Daarvan bleef er slechtst één bewaard. De gevel is gedeeltelijk gebouwd van Doornikse kalksteen en van baksteen.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nederpolder

Nederpolder (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.