erfgoedobject

Romaanse patriciërswoning De Kleine Sikkel

bouwkundig element
ID: 25392   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25392

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit imposante gebouw staat bekend als De Kleine Sikkel en dateert uit het begin van de 13de eeuw. Het huidige uitzicht is het resultaat van een restauratie van 1912. De voorgevel is een brede gekanteelde schermgevel uit Doornikse kalksteen die typisch is voor de eerste stenen woonhuizen in de stad.

Historiek

Dit voormalig steen, genaamd De Kleine Sikkel, is genoemd naar de patriciërsfamilie Van der Zickelen die in de 14de eeuw zowel De Kleine Sikkel als De Grote Sikkel en De Achtersikkel bezat.

Naast de voorgevel die in 1912 in zijn oorspronkelijke staat hersteld werd, is van dit karakteristiek Gents burgerhuis uit het begin van de 13de eeuw enkel de merkwaardige overwelfde kelder op zijn zware romaanse zuilen bewaard gebleven. Vóór de restauratie van 1912 zag de voorgevel eruit als een typisch 19de-eeuwse bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters en een deur, afgelijnd door een kroonlijst.

Beschrijving

Het betreft een massieve, gekanteelde en horizontaal gerichte lijstgevel van drie bouwlagen en acht traveeën, opgetrokken uit onregelmatig gekapte Doornikse kalksteen.

De rechthoekige tweelichten met deelzuiltjes zijn gevat tussen smalle horizontale waterlijsten en zijn voorzien van stenen ontlastingsbogen. De geprofileerde lijsten onder en boven de vensters beklemtonen de horizontale lijnvoering.

De dichtgemaakte rechthoekige deur met bordestrap is overdekt met een spitse ontlastingsboog op consoles. In het blinde boogveld versierd met gotische tracering, prijkt een wapenschild met drie sikkels, een verwijzing naar de familie vander Sickelen.

De verankerde zijgevel telt twee bouwlagen. Het gaat om een lijstgevel van Doornikse kalksteen met rechthoekige vensters voorzien van lekdrempels.

De achtergevel was oorspronkelijk gevormd door drie puntgevels. Daarvan bleef er slechtst één bewaard. De gevel is gedeeltelijk gebouwd van Doornikse kalksteen en van baksteen.


Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Romaanse patriciërswoning De Kleine Sikkel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25392 (Geraadpleegd op 23-10-2019)