erfgoedobject

Huis De Waterzooi

bouwkundig element
ID: 25884   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25884

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Huis De Waterzooi
  Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Traditioneel burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993

Beschrijving

Diephuis met vier traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (leien). Traditionele bak- en zandsteenbouw, klokgevel volgens bouwaanvraag daterend van 1737, zie zelfde jaartal in het fries. Vensterregisters gemarkeerd door horizontale lijsten en bogenrijen met verdiepte velden. Muurankers in de zwikken boven de gekoppelde kruiskozijnen met zandstenen negblokken. Links kelderluik. Rechthoekige benedenvensters met bovenlicht met middenstijl; gelijkaardige deur met bovendorpel op consoles. Geveltop met twee kruiskozijnen onder gekoppelde strekse ontlastingsboogjes. Gevelbekroning door middel van driehoekig fronton met houten kroonlijst.

 • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 297, nummer 4.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Veerleplein

 • Is deel van
  Sint-Veerleplein en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Waterzooi [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25884 (Geraadpleegd op 16-07-2020)